fot. ks. Paweł Bar

W dniach od 30 września do 6 października br. w parafii pw. św. Wawrzyńca w Dynowie odbyły się Parafialne Misje Ewangelizacyjne. Za duchowy przebieg tego wydarzenia odpowiadali dwaj misjonarze: ks. Janusz Krygowski i ks. Janusz Marszałek. Poprzez konferencje, nauki stanowe, nabożeństwa i różne nowe formy ewangelizacyjne starali się zachęcić wiernych do odnowy swojego życia duchowego.

W ostatnim dniu Parafialnych Misji Ewangelizacyjnych, 6 października, Mszy Świętej i poświęceniu Krzyża Misyjnego przewodniczył abp Adam Szal, a homilię wygłosił ks. Janusz Marszałek. Tylko wiara i nawrócenie może pomóc nam zrozumieć prawdę, że Jezus jest Panem i Zbawicielem. Pytanie, czy wierzysz i czy w świetle wiary podejmujesz trud przemiany i nawrócenia. Aby na tej drodze wytrwać, Bóg daje kolejny znak, dowód swojej miłości – posyła nam Ducha Świętego – mówił kaznodzieja.

Przed rozesłaniem Metropolita Przemyski zachęcił licznie zebranych wiernych do zaangażowania się w różne grupy i wspólnoty działające w parafii, zaś ks. prał. dr Stanisław Janusz – proboszcz parafii podziękował wszystkim, za otwarcie się na Boże słowo, które tak obficie było głoszone w tych dniach rekolekcyjnych.

fot. ks. Paweł Bar

Warto także wspomnieć, że w tym dniu poprzez poświęcenie, którego dokonał abp Adam Szal, została oddana do użytku kaplica cmentarna, wybudowana dzięki staraniom Burmistrza Dynowa i Przewodniczącej Rady Miasta. Na zewnątrz piękna, wyglądająca jak prawdziwy kościół, przyciąga ku sobie wzrok wjeżdżających do Dynowa od strony Przeworska. Wewnątrz zaopatrzona jest we wszystkie potrzebne do uroczystego sprawowania pogrzebu paramenty, a więc: ołtarz, ambonę, krzyż, organy, katafalk.

śr, 11 Paź 2017  ·  5,8 MB  ·  195
Dynów, 6 października 2017 r.
śr, 11 Paź 2017  ·  670,6 KB  ·  146
Dynów, 6 października 2017 r.
śr, 11 Paź 2017  ·  1,3 MB  ·  171
Dynów, 6 października 2017 r.