Pielgrzymka Młodzieży – procesja z Krzyżem Spotkań Młodych Archidiecezji Przemyskiej, fot. Stanisław Gęsiorski

W niedzielę, 8 października 2017 r., odbyła się Pielgrzymka Młodzieży do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu, inaugurująca nowy rok pracy formacyjnej oraz otwarcie duchowej drogi w kierunku Światowych Dni Młodzieży w Panamie (22-27 stycznia 2019).

Spotkanie młodych zaangażowanych w ruchy, stowarzyszenia i we wspólnoty związane było z przeżywaniem Dnia Papieskiego. Szczególnie widocznym znakiem tego święta była przykościelna i publiczna zbiórka na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Ten dzień pozwala już po raz siedemnasty dotrzeć do głębi nauczania Papieża, który  w Liście Apostolskim “Novo Millenio Ineunte” pisał:

“…misyjny mandat wprowadza nas w trzecie tysiąclecie, wzywając nas, byśmy naśladowali entuzjazm pierwszych chrześcijan: możemy liczyć na moc tego samego Ducha, który został wylany w dniu Pięćdziesiątnicy, a dzisiaj przynagla nas, abyśmy wyruszyli w dalszą drogę pokrzepieni nadzieją, która <zawieść nie może> (Rz 5, 5)”

nie, 8 Paź 2017  ·  4,3 MB  ·  92
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 8 października 2017 r.
nie, 8 Paź 2017  ·  941,8 KB  ·  92
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 8 października 2017 r.

Pielgrzymka Młodzieży – zawiązanie wspólnoty w Auli Instytutu Teologicznego WSD, fot. Stanisław Gęsiorski

nie, 8 Paź 2017  ·  8,7 MB  ·  129
Przemyśl - Aula Instytutu Teologicznego WSD, 8 października 2017 r.

W Auli Instytutu Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu ks. prał. Tadeusz Biały zainicjował zawiązanie wspólnoty wspólnot apostolskich przybyłych z parafii Archidiecezji. Godzina świadectwa umocniła młodych do trwania w nadziei pięknego życia chrześcijańskiego. Z kolei wszyscy w procesji z Krzyżem Spotkań Młodych Archidiecezji Przemyskiej przeszli do Archikatedry, gdzie sprawowana była Eucharystia z obrzędem przyjęcia Światła pod przewodnictwem bpa Stanisława Jamrozka.

Bp Stanisław – w myśl hasła Dnia Papieskiego – zachęcił młodych zgromadzonych w Archikatedrze: “Idźmy, bo Pan nas wybrał i z nadzieją przeżywajmy życie”. Człowiek wierzący powinien w zaufaniu Bogu dać się poprowadzić przez życie, a wszczepione dobro – pragnąć ciągle rozwijać. Potrzeba wytrwałości i zaangażowania, aby rodzić owoce w winnicy swojego życia. “Młodzi Przyjaciele jesteście wezwani, aby wnosić nadzieję w życie innych!” – mówił Biskup.

nie, 8 Paź 2017  ·  4,5 MB  ·  163
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 8 października 2017 r.

Pielgrzymka Młodzieży – przekazanie Krzyża SMAP-u delegacji z Radymna, fot. Stanisław Gęsiorski

W duchowej drodze na kolejny SMAP młodzież z Radymna przyjmują znak Krzyża, a po zakończonej Eucharystii nastąpiło uroczyste przejście na Plac Niepodległości. Tam odbyła się audiencja u Jana Pawła II z przesłaniem Dnia Papieskiego: “Idźmy naprzód z nadzieją”. Młodzież zawierzyła swoje życie opiece Świętego Papieża, odśpiewała Barkę i dzieliła się radością ze spotkania podczas agapy.

Wspólne przeżywanie dnia Pielgrzymki Młodzieży animowała Diakonia Muzyczna naszej Archidiecezji.

nie, 8 Paź 2017  ·  7,1 MB  ·  125
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 8 października 2017 r.