Niedzielne południe 15 października 2017 r. w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku, stało się wyjątkową chwilą spotkania ze św. Matką Teresą z Kalkuty w znaku relikwii. O godz. 11:30 rozpoczęła się tutaj uroczysta Msza Św., w czasie której dokonano wprowadzenia relikwii św Matki Teresy. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Feliks Kwaśny. Obecne były również siostry ze zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłosierdzia, założonego przez Matkę Teresę.

Sanockie spotkanie z Matką Teresą, było również szansą zauważenia mądrości płynącej z życia tej świętej. Dokonał tego ks. Feliks Kwaśny w kazaniu skierowanym do wiernych. We wstępie kaznodzieja przedstawił osobę Jezusa Chrystusa jako Tego, który był wszędzie tam, gdzie ludzie potrzebują pomocy. Chrystus wybiera także ludzi, którzy mają w Jego imieniu iść i mówić o dobroci, wspaniałości i miłości Ojca Niebieskiego.

Św. Matka Teresa z Kalkuty to osoba obdarzona przez Boga wyjątkowym powołaniem, pochylała się z miłością nad każdym człowiekiem. Już ze swojego rodzinnego domu wyniosła przywiązanie do modlitwy i wrażliwość na biedę drugiego człowieka. Zaowocowało to zrodzeniem się powołania zakonnego i wstąpieniem do zakonu Sióstr Loretanek. W życiu zakonnym postanowiła w sposób szczególny troszczyć się o osoby cierpiące, zwłaszcza trędowate. Za swoją pracę została doceniona nagrodą Jana XXIII oraz Pokojową Nagrodą Nobla.

Po rozważeniu tych najważniejszych wydarzeń z życia św. Matki Teresy, ks. Feliks zaapelował, aby spotkanie z jej relikwiami nie było tylko jednorazowym wydarzeniem. Ma ono pomagać nam w pochylaniu się z miłością nad każdym człowiekiem oraz wychwalaniu z czystym sercem miłosierdzia Boga.

Swoimi refleksjami związanymi z życiem i posługą Matki Teresy, podzieliły się również siostry ze zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłosierdzia. Przedstawiły założycielkę zgromadzenia jako osobę mającą żywą i osobową relację z Chrystusem, która pozwalała jej “kochać aż do bólu”. Dzięki temu mogła z tak wielkim oddaniem posługiwać biednym, chorym i cierpiącym. Siostry podzieliły się również spostrzeżeniami ze swojej codziennej pracy, będącej ciągłym wypełnianiem misji zapoczątkowanej przez św. Matkę Teresę.

Ostatnią część uroczystości wypełniło uroczyste ucałowanie relikwii św. Matki Teresy z Kalkuty. Zgromadzeni wierni mogli również spotkać się i krótko porozmawiać z obecnymi Siostrami Misjonarkami Miłosierdzia.

pon, 16 Paź 2017  ·  14,7 MB  ·  122
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku, 15 października 2017 r.