Eucharystia sprawowania w dniu Pielgrzymki DPP pod przewodnictwem abpa Józefa Michalika, fot. kl. Karol Wałczyk

W sobotę, 21 października br., członkowie i sympatycy Dzieła Pomocy Powołaniom im. bł. ks. Jana Balickiego oraz zatroskani o powołania kapłańskie i zakonne przybyli do miejsc związanych z życiem i posługą Błogosławionego Patrona Dzieła.

Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy różańcowej odmówionej przy relikwiach bł. ks. Jana Balickiego w Archikatedrze Przemyskiej w intencji powołanych i o powołania. Następnie sprawowana była Msza święta pod przewodnictwem abpa Józefa Michalika, który wskazał, że obecność świętych i błogosławionych kapłanów w rytmie życia diecezjalnego ukazuje przykład gorliwości w powołaniu.

sob, 21 Paź 2017  ·  2,3 MB  ·  108
Przemyśl - Archikatedra Przemyska, 21 października 2017 r.
sob, 21 Paź 2017  ·  663,5 KB  ·  143
Przemyśl - Archikatedra Przemyska, 21 października 2017 r.

Słowa homilii do zgromadzonych skierował ks. dr Maciej Dżugan, prefekt Wspólnoty Seminaryjnej i moderator Dzieła Pomocy Powołaniom. Na samym początku odnosząc się do książki św. Jana Pawła II “Dar i tajemnica” przywołał Jego słowa:

Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka.

Ks. Maciej uwrażliwił serca zgromadzonych na dar powołania, który jest niezasłużonym Bożym darem. Stąd po pierwsze ten dar domaga się wdzięczności. Za dar nie tylko trzeba dziękować – kontynuował Kaznodzieja – ale nieustanie prosić Pana żniwa o nowych robotników. Każde powołanie jest tajemnicą wymiany w dialogu między Stwórcą a powołanym, tak, aby mimo ludzkiej słabości, móc zaufać Temu, który powołuje. Prefekt WSD zauważył także, że w kształtowaniu powołania będą i przeszkody, które w Ewangelii wskazuje sam Jezus: konsumpcyjny styl życia, niezdrowe przywiązania w relacjach ludzkich i nieuporządkowana hierarchia wartości. W tych nieprzychylnych warunkach potrzeba modlitwy, za tych, którzy postępuję na drodze powołania, aby mogli przezwyciężać strach, niepewność i ludzką słabość. Dzieło Pomocy Powołaniom to wspólnota licząca ok. 8000 osób, która z dnia na dzień wspiera sprawę powołań swoją modlitwą, darem cierpienia i świadectwem życia. Moderator Dzieła, ukazując przykład życia rodziny Papieża Benedykta XVI, podkreślił, że dobrze ukształtowana rodzina będzie pięknym środowiskiem kształtowania powołania.

sob, 21 Paź 2017  ·  5,5 MB  ·  173
Przemyśl - Archikatedra Przemyska, 21 października 2017 r.
sob, 21 Paź 2017  ·  1,9 MB  ·  140
Przemyśl - Archikatedra Przemyska, 21 października 2017 r.

Spotkanie członków i sympatyków DPP w auli Instytutu Teologicznego WSD, fot. kl. Karol Wałczyk

Po zakończonej Eucharystii rozpoczęła się druga część spotkania. Dla wszystkich przybyłych gości przygotowany został poczęstunek w budynku Instytutu Teologicznego WSD. Z kolei w auli została zaprezentowana w wykonaniu alumnów WSD sztuka „Andrzej Bobola uczy się umierać”. W spotkaniu udział wzięli także uczestnicy Szkoły Modlitwy i Studium Animatora Ruchu Apostolstwa Młodzieży.

sob, 21 Paź 2017  ·  1,8 MB  ·  128
Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 21 października 2017 r.