W środę, 25 października 2017 r., parafia pw. św. bp. Józefa Sebastiana Pelczara w Przeworsku-Gorliczynie obchodziła 25. rocznicę poświęcenia kościoła. Uroczystościom przewodniczył abp Adam Szal.

Do tego dnia wierni przygotowywali się poprzez misje parafialne, które prowadzili: ks. Stanisław Tokarz i o. Kazimierz Kowalski OFM, oraz przez trwające od wczoraj nawiedzenie figury św.  Michała Archanioła z Gargano. Przy ołtarzu zgromadziło się wielu kapłanów rodaków i z dekanatu. Przed rozpoczęciem Mszy Świętej Metropolita Przemyski poświęcił na miejscowym cmentarzu nową kaplicę przedpogrzebową, której budowę rozpoczęto w kwietniu br.

Po rozpoczęciu Mszy Świętej Metropolitę Przemyskiego przywitały dzieci, młodzież, przedstawiciele wiernych i proboszcz ks. Andrzej Kołodziej, który w krótkim słowie przedstawił historię parafii.

Arcybiskup w homilii mówił: Czytając Pismo Święte, zauważamy, że pewne wydarzenia ze Starego Testamentu oświetlone przez Ewangelię Jezusa Chrystusa nabierają szczególnego znaczenia i szczególnego blasku. Jeden z takich obrazów, który jest ważny i piękny, to obraz narodu wybranego. Ten naród wybrał Bóg po to, aby w morzu pogaństwa był szczególnym ludem świadczącym o istnieniu jedynego Boga; by z tego narodu wyszedł ktoś szczególny, Jezus Chrystus, Syn Boży. Ten naród to także zapowiedź nowej rzeczywistości, która pojawiła się w nowym przymierzu, a którą jest Kościół Święty.

Kaznodzieja zauważył także, iż naród wybrany, wędrując do Ziemi Obiecanej, przeżywał rożne trudności, a równocześnie otrzymywał od Pana Boga znaki jego obecności. Przypominała o tym wielka Świątynia Salomona w Jerozolimie. To w jej wnętrzu umieszczona była Arka Przymierza kryjąca w sobie tablice Prawa, mannę i laskę Aarona. Skarby te ożywiały pamięć o tym, że Bóg był zawsze obecny w dziejach swego ludu, towarzyszył mu w drodze i kierował jego krokami. Każda świątynia nam to uświadamia.

Metropolita zachęcił wiernych nie tylko do  dziękczynienia za parafialną świątynię, ale przede wszystkim za świątynię duchową, czyli za wspólnotę parafialną. Przypomniał o tym, że najpiękniejsza świątynia to nasza dusza i serce, w których mieszka Bóg. Oby o mieszkańcach tej parafii, której patronuje św. Józef Sebastian Pelczar, mieszkańcy okolicznych parafii mogli powiedzieć, że rzeczywiście jeden duch i jedno serce ożywia ich wspólnotę, że oni ewangelicznie się miłują.

Krótka historia kościoła w Przeworsku-Gorliczynie:
W 1989 r., z inicjatywy ks. prał. Adama Ablewicza, w miejscu obecnego kościoła parafialnego powstała mała prowizoryczna kaplica. Rok później, 18 lipca 1990 r., o. Jan Kanty Bartnik, bernardyn z przeworskiego klasztoru oo. Bernardynów, poświęcił dotychczasowe miejsce kultu. Następnie 5 maja 1991 r., ks. Stanisław Szałankiewicz, proboszcz przeworskiej Fary, poświęcił plac pod budowę kościoła, który został wybudowany w przeciągu 15 miesięcy (maj 1991 – październik 1992). Nowa świątynia został poświęcona przez abp. Ignacego Tokarczuka 25 października 1992 r. i jako pierwsza na świecie otrzymała tytuł jeszcze wtedy błogosławionego Józefa Sebastiana Pelczara. Od momentu jego kanonizacji, która nastąpiła dnia 18 maja 2003 r., kościół nosi wezwanie świętego Józefa Sebastiana Pelczara. Konsekracji świątyni dokonał abp Józef Michalik 25 października 2003 r.