Niedziela, 29 października, stała się dla mieszkańców Sanoka wyjątkowym czasem spotkania ze świętymi. W parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 14:00 odbyła się uroczysta Msza Św., rozpoczynająca Sanocki “Orszak ze świętymi”. Mszy Św. przewodniczył oraz kazanie wygłosił ks. prał. Andrzej Skiba – dziekan dekanatu Sanok I. Eucharystia rozpoczęła się uroczystym wniesieniem 34. relikwii świętych i błogosławionych. Relikwiarze procesyjnie do świątyni wnosiły osoby, które poprzez odpowiedni ubiór i charakteryzację, wyglądem przypominały niesionego w znaku relikwii świętego.

W  wygłoszonym kazaniu, ks. Andrzej Skiba zauważył, że wszyscy ludzie zostali powołani do świętości. Każdy człowiek musi jednak tą prawdę mocno usłyszeć w swoim życiu. Święci i błogosławieni w sposób szczególny to wezwanie ewangeliczne słyszeli w swoim życiu. Dzięki temu stali się naszymi przewodnikami w życiu i to właśnie za nimi mamy iść w pielgrzymce wiary. Na czele tego orszaku świętych idzie Najświętsza Maryja Panna. Dalej idą aniołowie, posłańcy Boży zwiastujący ludziom wielkie rzeczy. W korowodzie świętych idą wielcy patriarchowie, prorocy i apostołowie. Wsród świętych z którymi powinniśmy wędrować przez życie są także wyznawcy, męczennicy, biskupi i kapłani a także świeccy.

Wszyscy święci pokazują nam jak być uczniem Chrystusa. Dobry uczeń to taki, który słucha i stara się wypełniać jak najlepiej swoje zobowiązania. Kaznodzieja zwrócił na koniec uwagę, że święci po prostu pokazują nam jak pogłębiać więź z Chrystusem aby osiągnąć zbawienie.

Po zakończonej Mszy Św. odbyła się procesja z relikwiami świętych wewnątrz kościoła. W trakcie procesji odmawiano modlitwę różańcową. Sanocki “Orszak ze świętymi” był wspaniałą okazją do uwielbienia Boga w Jego świętych. Uświadomił również wszystkim zgromadzonym prawdę o powszechnym powołaniu do świętości.

nie, 29 Paź 2017  ·  7,1 MB  ·  153
Sanok, 29 października 2017 r.