Biuro Caritas w Przemyślu: ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl * tel. (16) 676 90 60 * www.przemysl.caritas.pl

Caritas Archidiecezji Przemyskiej na ul. ks. J. Popiełuszki 5 w Przemyślu organizuje Dom Dziennego Pobytu. Kolejne spotkanie w ramach audycji “Po prostu Miłość” z p. Agnieszką Polnik, kierownik placówki, p. Beatą Westerli, opiekun i p. Zofią Prawecką, podopieczną ukazało działania podejmowane, aby umożliwić osobom samotnym twórczo przeżywać czas jesieni swojego życia.

pon, 30 Paź 2017  ·  6,5 MB  ·  141
Przemyśl, 30 października 2017 r.