W XXIII niedzielę zwykłą (19 listopada 2017r.) obchodzić będziemy w Kościele Powszechnym, I Światowy Dzień Ubóstwa.

W Orędziu na I Światowy dzień Ubóstwa, Papież Franciszek wyjaśnia i zachęca:

„Na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia chciałem ofiarować Kościołowi Światowy Dzień Ubogich, aby wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie stawały się coraz wyraźniejszym i konkretnym znakiem miłości Chrystusa do tych ostatnich i najbardziej potrzebujących. Pragnę, aby do całości obchodów innych Dni ustanowionych przez moich Poprzedników, które są już tradycją w życiu naszych wspólnot, był dołączony ten Dzień, jako znakomicie dopełniający je element ewangelicznego upodobania Jezusa w ubogich.
Zapraszam cały Kościół, mężczyzn i kobiety dobrej woli, do spojrzenia w tym szczególnym dniu na tych wszystkich, którzy wyciągają ręce wołając o pomoc i przyzywając naszej solidarności. To są nasi bracia i nasze siostry, stworzeni i kochani przez tego samego Ojca Niebieskiego. Dzień ten powinien zwrócić uwagę wierzących, aby przeciwstawili się kulturze odrzucenia i marnotrawstwa, a uczynili kulturę spotkania swoim stylem życia.”

Zachęcamy Kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych do zapoznania się z treścią Orędzia na I Światowy Dzień Ubogich i kształtowania wyobraźni miłosierdzia wobec braci i sióstr będących w potrzebie.