W dniach 3-4 listopada 2017 r. odbyła się pierwsza sesja Szkoły Ceremoniarza Liturgicznej Służby Ołtarza. Spotkanie rozpoczynające Szkołę przeprowadzone zostało w Collegium Marianum w Przemyślu.

Szkoła Ceremoniarza LSO organizowana jest przez Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej oraz Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej. Zajęcia mają charakter kursu liturgicznego, przygotowującego do pełnienia funkcji ceremoniarza i skierowane są do ministrantów i lektorów od 7 klasy szkoły podstawowej do końca szkoły ponadgimnazjalnej oraz członków innych wspólnot formacyjnych, pragnących pełnić tę funkcję.

Na listopadową sesję zgłosiło się ponad 100 osób. W czasie dwóch dni chętni do posługi ceremoniarza wysłuchali kilku konferencji prowadzonych przez kapłanów i diakonów z Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Dotykały one tematów związanych z podziałem Mszy Świętej na poszczególne części. Poza zajęciami teoretycznymi uczestnicy mieli również okazję do ćwiczeń praktycznych. Obywały się one wyznaczonych przemyskich kościołach, m.in. w Bazylice Archikatedralnej.

Kurs zakończy się podsumowaniem i błogosławieństwem podczas dorocznej Pielgrzymi LSO w Przemyślu w czerwcu 2018 r.

czw, 9 Lis 2017  ·  9,9 MB  ·  177
Przemyśl, 3-4 listopada 2017 r.