Wkrótce rozpoczniemy nowy rok duszpasterski, który w sposób szczególny będzie poświęcony Osobie Ducha Świętego i sakramentowi bierzmowania. Duch Święty jest tym, który rozpala w nas żar miłości Ojca, miłości, która osiągnęła apogeum w ofierze Jego Syna na krzyżu. Duch Święty jest tym, dzięki któremu na co dzień będziemy żyć słowami “Idźcie i głoście”. On bowiem ożywia naszą wiarę, byśmy zdecydowanie głosili Jezusa. Jedną z wielu treści modlitwy o łaski płynące od Ducha Świętego mogą być słowa zaczerpnięte z utworu ks. Piotra Stefańskiego, wykonanego przez scholę z Parafii Jaśliska “DUCHU BOŻY OGNIU”. Niech ten utwór będzie też dobrym wprowadzeniem w nowy rok duszpasterski.
ks. Sebastian Picur