Zeszyty programu duszpasterskiego 2017/2018

Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski opracowała dwuletni program (2017-2019), wchodzący w życie w pierwszą niedzielę Adwentu. Celem tego programu będzie odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Temat ilustrują słowa „Duch, który umacnia miłość”, zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania.

Podczas “Rozmowy dnia” ks. dr Jan Bartoszek z sekretariatu Komisji Duszpasterstwa przedstawił tematykę programu duszpasterskiego, zaznaczając, że refleksja nad sakramentem Ducha Świętego wydaje się być potrzebą chwili. Bierzmowanie jest dla każdego chrześcijanina darem i zadaniem. Pierwszy rok realizacji programu upłynie zatem na odkrywaniu Osoby i darów Ducha Świętego, zrozumieniu skutków bierzmowania i sposobów ich zastosowania w dochodzeniu do dojrzałości chrześcijańskiej. Natomiast drugi rok programu będzie poświęcony misji, czyli pokazywaniu, jak realizowane jest powołanie ucznia-misjonarza, który przyjmuje od Chrystusa wezwanie do chrześcijańskiego świadectwa.

Ks. dr Jan Bartoszek od kilku lat bardzo gorliwie i sumiennie pełni funkcje zastępcy dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, ponadto należy także do Diecezjalnej Komisji Kaznodziejskiej. Jest kapłanem odznaczającym się wielką wiedzą i szlachetną postawą moralną, autorem wielu publikacji, szczególnie z zakresu teologii pastoralnej i homiletyki, współorganizatorem sympozjów i konferencji naukowych, znakomitym kaznodzieją. Papież Franciszek przyjął kandydaturę ks. dra Jana Bartoszka i mianował go Misjonarzem Miłosierdzia na okres Jubileuszu Miłosierdzia.

pon, 13 Lis 2017  ·  7,1 MB  ·  143
O tematyce dwuletniego programu duszpasterskiego (2017-2019): "Duch, który umacnia miłość"