15 grudnia 2017 roku w Przemyskiej Bibliotece Publicznej im. Ignacego Krasickiego odbędzie się Regionalna Konferencja w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej “Nie piję bo kocham”. 

Celem konferencji jest przedstawienie szerszego kontekstu zmian społecznych, które mają wpływ na spożywanie alkoholu w Polsce. Głównie ma ona pokazać, że lokalna polityka wobec alkoholu jest ważnym elementem podejmowanych działań w zakresie zdrowia publicznego, polityki społecznej i bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za rodzinę. Ma być również źródłem profilaktyki i edukacji dla dzieci, młodzieży, ich rodziców, opiekunów oraz lokalnych środowisk trzeźwościowych.

Konferencja jest częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej pod tym samym tytułem, zainicjowanej przez Ruch Światło-Życie, która promuje trzeźwość i pokazuje, że można żyć inaczej.

RAMOWY  PROGRAM  KONFERENCJI
9.00 – 9.30  rejestracja uczestników
9.30 – 10.00  Powitanie zaproszonych gości
10.00 – 10.20 – Otwarcie konferencji, Pan Robert Choma  Prezydent Miasta Przemyśla
10.20 – 10.40 – Wstęp do konferencji
10.40 – 11.40 – „Narodowy Program Trzeźwości”prof. dr. hab. Krzysztof Wojcieszek
12.00 – 12.20 – Przerwa kawowa
12.20 – 13.20 – „Odpowiedzialność rodziny w trosce o trzeźwość” – ks. dr Marek Machała, V-ce Rektor WSD / Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
13.20 – 14.10  „Odpowiedzialność samorządu  lokalnego w trosce o trzeźwość” –  Danuta Wiech – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych *Urząd Miejski w Przemyślu Ryszard Wołoszyn – Pełnomocnik Wójta ds. realizacji GPP i RPA  *Gmina Przemyśl
14.10 – 14.30 – „Odpowiedzialność kościoła w trosce o trzeźwość” ks. Adam Wąsik –  Archidiecezjalny Duszpasterz Trzeźwości         

Radio FARA sprawuje patronat medialny nad tym wydarzeniem.