Biuro Caritas w Przemyślu: ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl * tel. (16) 676 90 60 * www.przemysl.caritas.pl

Podczas cyklicznej audycji “Po prostu Miłość” goście rozmowy zaprezentowali działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Leżajsku.

Podstawowym zadaniem WTZ jest dążenie poprzez pracę do polepszenia ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego z uczestników. Jest to bardzo ważne i niezbędne do niezależnego i w miarę możliwości samodzielnego oraz aktywnego życia osób z niepełnosprawnością w środowisku. Realizacja tego celu odbywa się poprzez: ogólne usprawnienie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej. Przygotowanie do życia w środowisku społecznym – między innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej. Rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej, które są niezbędne w pracy. Rozwijanie lub przywracanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej, systemie pracy wspomaganej lub zatrudnieniu na wolnym rynku pracy.

pon, 4 Gru 2017  ·  6,0 MB  ·  120
Audycja Caritas Archidiecezji Przemyskiej, 4 grudnia 2017 r.