W poniedziałek, 4 grudnia 2017 r., parafia w Grodzisku Dolnym obchodziła odpust ku czci św. Barbary. W tym dniu Mszy Świętej przewodniczył abp Adam Szal. Podczas tych podniosłych uroczystości Metropolita Przemyski dokonał konsekracji nowego ołtarza, poświęcił  chrzcielnicę i udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z Grodziska Dolnego, Chodaczowa i Zmysłówki.

Ksiądz proboszcz Jan Kuca, witając zebranych w kościele i przy radioodbiornikach, przedstawił  krótko historię parafii. Parafia Grodzisko Dolne istniała już w XV wieku, gdyż pierwotny kościół parafialny pw. św. Barbary znajdujący się pod opieką benedyktynów wzmiankowany był już w roku 1408. Kolejny, drewniany spalili w 1626 r. Tatarzy. Obecny to budynek murowany z 1700 r., jednonawowy z kaplicami bocznymi, rozbudowany w następnym stuleciu. Ołtarz główny drewniany wykonany został przez miejscowego rzemieślnika, Józefa Malacha. Obrazy – Święta Rodzina ze św. Anną, po bokach figury świętych Apostołów Piotra i Pawła, u góry św. Barbara – namalował Władysław Bąkowski z Leżajska. W latach 1994-2009 działał Społeczny Komitet Remontu Kościoła, który pod nadzorem ks. Antoniego Pawula dokonał wymiany dachu, renowacji ołtarzy, polichromii, witraży, ogrodzenia i obejścia kościoła. Od roku 2009 ks. Jan Kuca razem z nową Radą Duszpasterską dokonał kilkudziesięciu koniecznych inwestycji. Ich zakres diametralnie zmienił oblicze parafii, co najlepiej oddają fotorelacje na stronie internetowej parafii: www.parafiagrodziskodolne.pl.

Podczas Eucharystii abp Adam Szal wygłosił homilię, w której zaprosił wiernych, by czas Adwentu przeżyć, biorąc przykład z Matki Bożej oraz z patronki parafii św. Barbary: Ważne jest to, abyśmy na to Boże orędzie, na ten czas oczekiwania otwierali nasze serca bardzo szeroko, tak jak uczyniła to Najświętsza Maryja Panna, którą czcimy podczas Mszy Świętych roratnich. Trzeba, abyśmy otworzyli nasze serca tak szeroko jak św. Barbara, bo ona też jako młoda osoba miała swój adwent.

Arcybiskup zwrócił również uwagę na konsekrowany ołtarz, który od tego dnia ma być dla parafian centrum ich życia. Mówił: Niech ten ołtarz będzie centrum waszego życia. Niech będzie centrum życia religijnego, chrześcijańskiego. Niech ten ołtarz będzie miejscem, z którego będziemy czerpać siły do dalszego życia.

wt, 5 Gru 2017  ·  2,2 MB  ·  225
Grodzisko Dolne, 4 grudnia 2017 r.
wt, 5 Gru 2017  ·  5,0 MB  ·  164
Grodzisko Dolne, 4 grudnia 2017 r.
śr, 6 Gru 2017  ·  3,3 MB  ·  156
Grodzisko Dolne, 4 grudnia 2017 r.