Chór Mieszany ECHO działający przy Związku Nauczycielstwa Polskiego i Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie jest już po raz kolejny organizuje Euroregionalny Koncert Kolęd “Soli Deo Gloria”. Koncert odbędzie się 13 stycznia 2018 roku o godz. 16.00 w Sanktuarium Jana Pawła II w Krośnie.

Impreza ma charakter międzynarodowy. Od wielu lat biorą w niej udział zaproszone zespoły z Polski i sąsiednich państw, prezentujące kolędy, pastorałki w różnych językach. W tym roku będą to: Chorus Via Musica z Presova na Słowacji, Chór Żeński Instytutu Muzycznego Uniwersytetu Beli Bartówka w Miszkolcu, Chór Młodzieżowy I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krośnie oraz gospodarz – Chór Mieszany Echo z Krosna.

Radio FARA sprawuje patronat medialny nad tym wydarzeniem.