14 stycznia 2018 roku w Kościele pw. Świętych Piotra i Pawła w Pawłosiowie odbędzie się XIX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych “Kolędy i Pastorałki”. Jest to przegląd grup śpiewaczych z terenu powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego, ukazujący bogactwo i fenomen polskich kolęd, tradycje ich śpiewania. Głównym celem przeglądu jest zachowanie i upowszechnianie dawnych regionalnych tekstów kolęd, pastorałek i kantyczek, jak i prezentacja kolęd świeckich.

Przegląd rozpocznie o godz. 12.00 Msza święta, początek prezentacji konkursowych 13.30.

Radio FARA sprawuje patronat medialny nad tym wydarzeniem.