Nabożeństwo dziękczynne na zakończenie A.D. 2017, fot. s. Klara M. Machulska SFMI

Niedziela Świętej Rodziny i zakończenie Roku 2017 zgromadziły w Bazylice Archikatedralnej licznie wiernych, którzy uczestniczyli w Eucharystii oraz w nabożeństwie na zakończenie roku. Modlitwie przewodniczył abp Adam Szal, Metropolita Przemyski, który wygłosił również homilię. Zwrócił uwagę słuchaczy na opisane w Ewangelii wydarzenie Ofiarowania Jezusa w świątyni.

W dzisiejszym fragmencie uderza nas zwyczajność, prostota, naturalność. Przecież nic niezwykłego się nie wydarzyło. Oto Maryja z Józefem, posłuszni wymogom prawa żydowskiego, poszli do świątyni jerozolimskiej zgodnie z przepisem prawa. 

W tą zwyczajność wkroczył Bóg z niezwykłą interwencją – proroctwem Symeona. Po wypełnieniu przepisu prawa ze świątyni jerozolimskiej Święta Rodzina wróciła do Nazaretu.

Nazaret pokazuje nam czym jest rodzina – jest to komunia miłości. To w Nazarecie jest surowość, piękno, prostota, jest świętość. To tu, w ciszy nazaretańskiego Domu pojawiły się osoby, które odpowiadając na Boży plan stworzyły piękną rodzinę i są wzorem budowania rodziny.

W szczególny sposób Arcybiskup wskazał na przykład Rodziny Ulmów, która, prowadząc zwyczajne życie, wzorem Świętej Rodziny, doszła do tego co nadzwyczajne w otwartości na Boga i drugiego człowieka.

Przeżywając tę niedzielę, jako ostatni dzień roku Pańskiego 2017, wierni w nabożeństwie po Eucharystii dziękowali za otrzymane łaski, wynagradzali za grzechy i niewierności oraz zawierzali Rok Pański 2018.

Wierni modlący się podczas nabożeństwa w Archikatedrze Przemyskiej , fot. s. Klara M. Machulska SFMI

nie, 31 Gru 2017  ·  4,5 MB  ·  172
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 31 grudnia 2017 r.