Matka Boża Gromniczna, mal. Piotr Stachiewicz

W audycji formacyjnej Rycerstwa Niepokalanej w pierwszą sobotę lutego 2018 r. usłyszeliśmy słowa św. Maksymiliana zachęcające do bezgranicznego oddania się Maryi i ufności szczególnie w sytuacjach pokus i trudności.

Podobną myśl podjął ks. prał. Józef Niżnik w swoim rozważaniu, które skierował do rycerzy Niepokalanej zebranych na spotkaniu opłatkowym 28 stycznia 2018 r. w Strachocinie. Przywołał moment, w którym szatan zaatakował św. Maksymiliana, chcąc zniweczyć jego drogę powołania. Wskazał też, na jakich fundamentach powinno być zbudowane życie rycerza Niepokalanej.

W audycji znalazły się również dwa świadectwa osób, które swoje trudności zawierzyły Niepokalanej podczas spotkania z comiesięcznego cyklu „Oddaj się Maryi”.

sob, 3 Lut 2018  ·  15,4 MB  ·  84
Temat: Zwycięstwo nad złym duchem w rękach Maryi. W audycji konferencja ks. Józefa Niżnika ze spotkania opłatkowego Rycerstwa Niepokalanej (Strachocina, 28 stycznia 2018 r.)