Jednym z największych dramatów, jakich doświadcza ludzkość w skali światowej to trwające nadal konflikty zbrojne w różnych częściach świata. Ich skutków najbardziej doświadczają dzieci, osoby chore i w podeszłym wieku. Jednym z krajów, który w szczególny sposób dotknięty jest tragedią wojny, jest Syria, gdzie wojna toczy się od ponad pięciu lat. Nie ma pełnych statystyk dotyczących liczby ofiar śmiertelnych tego brutalnego konfliktu – według różnych szacunków jest to między 250 000 a 500 000 osób. Pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 milionów dzieci. Przed wojną w Syrii mieszkały około 23 miliony osób. Wskutek wojny połowa syryjskiej populacji zmuszona została do opuszczenia swoich domów – ponad 4,8 miliona osób uciekło z kraju, a liczba uchodźców wewnętrznych w Syrii szacowana jest na co najmniej 6,5 miliona. 4,5 miliona osób żyje w obszarach dotkniętych bezpośrednio działaniami wojennymi, do których bardzo trudno dotrzeć z pomocą. 80% Syryjczyków żyje w ubóstwie, co trzecie gospodarstwo domowe jest zadłużone, a szacowana długość życia od wybuchu konfliktu spadła o 20 lat. Prawie 70% populacji nie ma dostępu do odpowiedniej jakości wody pitnej, a w niektórych miejscach, takich jak oblężone Aleppo, zasoby wód gruntowych są na wyczerpaniu. Za dostęp do wody trzeba płacić duże kwoty, a możliwości zarobkowe są minimalne. Ponad dwa miliony ludzi nie mają odpowiedniego schronienia, a 1,7 miliona uchodźców wewnętrznych mieszka w obozach lub ośrodkach zbiorowych. 11 milionów ludzi wymaga opieki medycznej. Co trzecia osoba nie ma zaspokojonych podstawowych potrzeb żywieniowych, a prawie 9 milionów osób potrzebuje wsparcia żywnościowego z powodu braków w dostępności produktów i niezrównoważonej diety. Niedożywienie stwarza szczególne zagrożenie dla dzieci – około 90 000 dzieci poniżej piątego roku życia jest skrajnie niedożywionych, a w strefie ryzyka są ponad 3 miliony dzieci, kobiet w ciąży i karmiących. Co czwarte dziecko jest narażone na ryzyko zaburzeń zdrowia psychicznego. 2 miliony dzieci nie chodzą do szkoły.

Wobec tego dramatu Syryjczyków nie chcemy przejść obojętnie. Dlatego to Caritas Polska od ponad dwóch lat prowadzi program pn. Rodzina rodzinie. Jego celem jest dotarcie z pomocą najbardziej potrzebującym w miejscu ich zamieszkania, gdzie przyszli na świat i gdzie na mocy jednego z fundamentalnych praw człowieka powinni godnie i bezpiecznie żyć.

Do akcji dołącza Archidiecezja Przemyska. W Środę Popielcową, po Mszach św. będą zbierane do puszek ofiary, które zostaną przekazane za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Przemyskiej do mieszkańców Syrii zmagających się z bolesnymi skutkami trwającego konfliktu wojennego. Zachęcamy również do włączenia się – na miarę możliwości – w inne formy pomocy w ramach programu Rodzina rodzinie.

Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronie internetowej rodzinarodzinie.caritas.pl.