Biuro Caritas w Przemyślu: ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl * tel. (16) 676 90 60 * www.przemysl.caritas.pl

W kolejnej audycji Caritas Archidiecezji Przemyskiej w dniu 12 lutego 2018 r. poznaliśmy działania podejmowane w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Niepełnosprawnych w Kąkolówce. Prezentacji placówki na antenie Radia FARA dokonały Dorota Anna Chlebek, kierownik wraz z instruktorami: Agnieszką Szczerba i Haliną Rząsa. Pracę na rzecz podopiecznych potwierdziła Madzia.

ŚDS w Kąkolówce świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Placówka Caritas ponadto pomaga osobom, które wymagają pomocy w życiu w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

pon, 12 Lut 2018  ·  7,0 MB  ·  117
Audycja Caritas Archidiecezji Przemyskiej, 12 lutego 2018 r.