Biuro Caritas w Przemyślu: ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl * tel. (16) 676 90 60 * www.przemysl.caritas.pl

Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Agencją Rynku Rolnego po raz kolejny przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Celem programu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie czy też rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Należy mieć jednak na uwadze, że pomoc w ramach nowego programu nie zaspokoi wszystkich potrzeb żywieniowych osób/rodzin kwalifikujących się do tej pomocy, ale chociaż częściowo uzupełni ich niedobory związane z ograniczeniami finansowymi.

W dniu 19 lutego 2018 r. w kolejnej audycji Caritas Archidiecezji Przemyskiej piękne świadectwo o tym wymiarze pomocy wypowiedziały: Agnieszka Kaweńska, koordynator Programu i współpracująca na rzecz projektu Monika Piejko, natomiast pani Ewa podziękowała za pomoc żywnościową, z której korzysta.

pon, 19 Lut 2018  ·  5,0 MB  ·  111
Audycja Caritas Archidiecezji Przemyskiej, 19 lutego 2018 r.