W „Godzinie o rodzinie” 1 marca 2018 r. powróciliśmy do spotkania, które odbywało się w Strachocinie w dniach 23-25 lutego 2018 r. Były to „Warsztaty dla rodziców, których dzieci odeszły z tego świata, bez względu na ich wiek i okoliczności śmierci”.

Warsztaty miały charakter terapeutyczno-rekolekcyjny. Od strony psychologicznej prowadził je prof. dr hab. Józef Szopiński, natomiast za stronę duchową odpowiadał ks. Stanisław Mazur, wikariusz z parafii św. Jana Chrzciciela w Soninie. Warsztaty zorganizowała Fundacja „Przemienieni” im. św. Andrzeja Boboli.


Z ramienia Radia FARA na to wydarzenie udała się s. Paulina M. Januchta. Tak w czasie audycji dzieliła się doświadczeniem tego spotkania:

Udało mi się uczestniczyć w jednym dniu tych warsztatów i uważam to za wielki dar dla siebie. Szczególnie poruszające były dla mnie rozmowy z rodzicami, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu. Ponadto mogłam włączyć się we wspólne ćwiczenia, stworzyć wspólnotę z uczestnikami, zmierzyć się też ze swoją słabością, swoim bólem. Wzięłam także udział w modlitwie twarzą w twarz z Chrystusem, przed Najświętszym Sakramentem. Był to więc także dla mnie niezwykły czas.

Na początek zapraszam do wysłuchania krótkiej rozmowy z organizatorami, a dokładnie z Pawłem Wiśniowskim, jednym z założycieli Fundacji „Przemienieni”:

czw, 1 Mar 2018  ·  3,3 MB  ·  142
Strachocina, 23-25 lutego 2018 r.

Wspomniałam, że najbardziej poruszyły mnie rozmowy z uczestnikami warsztatów w Strachocinie. Za chwilę usłyszymy kilka tylko rozmów, ale wypowiadanych ze świadomością, że zostaną upublicznione, więc w niektórych wypadkach nie będą one zawierały tego, co najbardziej osobiste, a co dane mi było usłyszeć poza mikrofonem. Doświadczenie ogromnego bólu, a równocześnie nadziei, poszukiwanie „znaków nadziei” – usłyszałam, jak ci ludzie potrafią mieć otwarte oczy, uszy, żeby w pewien sposób nie stracić relacji ze swoim dzieckiem, które odeszło z tego świata… Były w tych ludziach zmagania wiary, pokonywanie swojego bólu po to, żeby nie zamknąć się na tych, którzy nadal żyją na ziemi, obok nich, w tym samym domu.

W warsztatach uczestniczyli rodzice, których dzieci odeszły w bardzo różnych okolicznościach – niektóre przed urodzeniem, inne kilka miesięcy po urodzeniu, syn, który zginął w wypadku, córka, która popełniła samobójstwo, dziecko niepełnosprawne, które przez 20 lat bez przerwy potrzebowało opieki… Prawdziwe, za każdym razem w jakiś odmienny sposób dramatyczne, historie żywych ludzi.

Trzy małżeństwa odpowiedziały na moje pytania do radiowego mikrofonu. Posłuchajmy:

czw, 1 Mar 2018  ·  6,4 MB  ·  157
Strachocina, 23-25 lutego 2018 r.

Teraz zatrzymam się nad elementem duchowym warsztatów. Ks. Stanisław Mazur codziennie był do dyspozycji uczestników, gdy ktoś potrzebował rozmowy czy spowiedzi. I ludzie z tej możliwości korzystali. Każdego dnia była Eucharystia. Podczas Mszy świętej, w której uczestniczyłam, zatrzymały mnie szczególnie dwie rzeczy. Jedną z nich było kazanie ks. Stanisława, który najpierw zapytał uczestników, co szczególnie zatrzymało ich w usłyszanym Słowie Bożym, w liturgii Słowa, a potem na podstawie tego wyjaśniał, wzywał do wierności temu Słowu, głosił dobroć Pana Jezusa. Tego dnia odczytywany był fragment o miłości nieprzyjaciół i głównym tematem kazania stało się przebaczenie. Drugą rzeczą była modlitwa wiernych w formie modlitwy spontanicznej. Uczestnicy powierzali Panu Jezusowi bardzo osobiste, bardzo ważne sprawy i czynili to bardzo szczerze.

Ważnym momentem była też modlitwa przebaczenia przed Najświętszym Sakramentem. Modlitwa, którą prowadził ks. Stanisław Mazur, zachęcając do wspólnego wypowiadania słów przebaczenia dotyczących bardzo konkretnych sytuacji i osób – począwszy od przebaczenia sobie samemu, po bliskie i dalsze osoby.

O tym, jak ks. Stanisław sam traktował swoją posługę podczas warsztatów, usłyszymy teraz w rozmowie, którą z nim przeprowadziłam:

czw, 1 Mar 2018  ·  2,5 MB  ·  146
Strachocina, 23-25 lutego 2018 r.

Jeśli weźmie się pod uwagę ilość czasu, to zdecydowanie główną częścią warsztatów były spotkania z prof. Józefem Szopińskim, psychologiem, psychoterapeutą z Lublina. Były to swego rodzaju ćwiczenia dotyczące konkretnych sytuacji tych, którzy chcieli, aby nad nimi się pochylić. Pan profesor podpowiadał, zadawał pytania, ale także inni uczestnicy mogli się wypowiadać na dany temat. Rozmowa połączona była też z elementami dramy, krótkimi scenkami, oraz z rysowaniem.

Posłuchajmy, co o tym spotkaniu powie sam prowadzący – prof. dr hab. Józef Szopiński:

czw, 1 Mar 2018  ·  1,6 MB  ·  133
Strachocina, 23-25 lutego 2018 r.
pon, 26 Lut 2018  ·  9,2 MB  ·  111
O pomocy psychologicznej skierowanej ku rodzinie