Biuro Caritas w Przemyślu: ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl * tel. (16) 676 90 60 * www.przemysl.caritas.pl

Caritas to znaczy miłość – miłość głęboka i bezinteresowna. Wspaniałą możliwość do przejawiania się takiej miłości stanowi wolontariat. Caritas w Archidiecezji Przemyskiej korzysta z pomocy wielkiej liczby wolontariuszy i wciąż potrzebuje ich więcej.

O istocie i formach wolontariatu w Archidiecezji Przemyskiej, szczególnie o Szkolnych Kołach Caritas, oraz o tym, jak zaangażować się w pomoc dla innych, rozmawialiśmy w audycji „Po prostu miłość” 5 marca 2018 r. Gośćmi programu byli ks. Tomasz Stec, wicedyrektor przemyskiej Caritas, oraz Tomasz Wiech, koordynator wolontariatu.

pon, 5 Mar 2018  ·  6,8 MB  ·  181
Audycja Caritas Archidiecezji Przemyskiej, 5 marca 2018 r.