W piątek, 9 marca 2018 roku, w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu mieszkańcy miasta mogli wysłuchać prelekcji Tomasza “Kuby” Kozłowskiego “Nieprzebrane skarby miasta Lwowa”. W niezwykle ciekawy sposób zaprezentował liczne muzea, kolekcje i galerie sztuki, jakie znalazły się w przedwojennym Lwowie staraniem wielu osób, także polskich rodów magnackich.

Było to pierwsze ze spotkań zorganizowanych w ramach obchodów Roku Mieczysława Gębarowicza w Jarosławiu. Zasłużony dla naszej kultury, nazywany strażnikiem polskich dóbr narodowych długoletni pracownik lwowskiego Ossolineum urodził się 17 grudnia 1893 roku w Jarosławiu i tutaj spędził kilka pierwszych lat swojego życia.

Prelekcji Tomasza “Kuby” Kozłowskiego będzie można wysłuchać już wkrótce na antenie Radia FARA.