„Wakacje z Bogiem” –  Rekolekcje Ruchu Apostolstwa Młodzieży 2018

Nr turnusuTerminy rekolekcyjneUstrzyki GórneWybrzeże k. Dubiecka
I25.06. – 02.07. 2018I° RAMII° Dziewczynki Maryi
II02.07. – 09.07. 2018II° RAMI° RAM
III09.07. – 16.07. 2018III° RAMII° Mały Apostoł
IV16.07. – 23.07. 2018I° RAMIII° RAM
V23.07. – 30.07. 2018II° RAMDziewczynki Maryi
VI30.07. – 06.08. 2018III° RAMII° RAM
VII06.08. – 13.08. 2018I° RAMMały Apostoł
VIII13.08. – 20.08. 2018II° RAMII° Dziewczynki Maryi
IX20.08. – 27.08. 2018III° RAMI° RAM
X27.08. – 31.08. 2018IV° RAM———

Uwagi i informacje:

Rekolekcje to czas wakacyjny przeżywany z Bogiem, możliwość modlitwy i refleksji, spotkania ciekawych ludzi, doświadczenia wspólnoty oraz odkrycia swego życiowego powołania. Rekolekcje mają charakter religijny (Msza św., modlitwa, konferencje i dyskusje religijne). Przewidziany jest też czas wolny, zabawy i wycieczki. Prosimy o odpowiednie przygotowanie się do przeżycia tych dni.

 • Rekolekcje I° RAM – młodzież: 13-14 lat
 • Rekolekcje II° RAM – młodzież: 15-16 lat
 • Rekolekcje III° RAM – młodzież: 17-18 lat
 • Rekolekcje IV° RAM – młodzież: 19 lat i starsi
 • Rekolekcje I° Dziewczynki Maryi – dziewczynki: 8-10 lat
 • Rekolekcje II° Dziewczynki Maryi – dziewczynki: 11-12 lat
 • Rekolekcje I° Mały Apostoł – chłopcy: 8-10 lat
 • Rekolekcje II° Mały Apostoł – chłopcy: 11-12 lat

Bardzo prosimy o przestrzeganie grup wiekowych i stopni rekolekcji!

Warunki zgłoszeń:

 1. Zgłoszenia na rekolekcje przyjmujemy od dnia 4 maja 2018 r. do wyczerpania miejsc w  biurze Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Przemyślu, przy ul. Fredry 5/7 – I piętro (w pobliżu Archikatedry). Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 17.00; w sobotę w godz. 9.00 – 13.00. Przyjmujemy także zgłoszenia telefonicznie (kom. 536 318 933) lub za pomocą poczty elektronicznej. Przy zgłoszeniu podajemy: imię i nazwisko uczestnika rekolekcji, dokładną datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania i telefoniczny numer kontaktowy. Nasza strona internetowa: www.ram.przemyska.pl (e-mail: ram.przemysl@gmail.com). Koszt rekolekcji – 270 zł.
 2. Po zgłoszeniu na rekolekcje odbieramy karty zgłoszeniowe w biurze RAM oraz wpłacamy zaliczkę 100 zł – pozostałą kwotę przywozimy na rekolekcje. W przypadku rezerwacji telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej i konieczności wysyłania kart do uczestnika rekolekcji wpłacamy 103 zł. (zaliczka i koszt wysyłki). Pieniądze przesyłamy przez konto bankowe RAM (Bank Zachodni WBK nr 44 1500 1634 1216 3004 4753 0000). Na przelewach muszą być zawarte dane o osobach, terminach i miejscach rekolekcji. W przypadku rezygnacji z wyjazdu na rekolekcje po 1 czerwca 2018 r., kwota zaliczki nie będzie zwracana.
 3. Karty zgłoszeniowe należy wypełnić, zaopatrzyć w pieczęć swojej parafii, podpis duszpasterza i rodziców (w przypadku młodzieży do 18 lat). Na karcie uczestnictwa należy koniecznie wpisać numer legitymacji ubezpieczeniowej, PESEL uczestnika rekolekcji lub jego rodzica, imię i nazwisko lekarza pierwszego kontaktu a także informację o chorobach i przyjmowanych lekach.

Uwaga! Dojazd na rekolekcje i powrót we własnym zakresie!

Moderatorzy: ks. Jan Mazurek, ks. Krzysztof Żyła