W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 8 kwietnia 2018 r., abp Adam Szal, Metropolita Przemyski, konsekrował kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Komborskiej. W uroczystościach wzięli udział księża rodacy, poprzedni proboszczowie: ks. Tadeusz Nowak i ks. Józef Marek, księża, którzy pracowali w tej parafii, i z dekanatu Krosno II. Na początku Mszy Świętej mieszkańcy Woli Komborskiej przywitali Arcybiskupa i zebranych gości, a ks. Andrzej Wydrzyński, proboszcz parafii, przedstawił historię związaną z powstaniem tej świątyni.

Następnie Arcybiskup pobłogosławił wodę i pokropił nią ołtarz, ściany świątyni i zebranych wiernych na znak pokuty i oczyszczenia z grzechów, a także wylania Ducha Świętego, który namaszcza swoją mocą zarówno świątynię, ołtarz, jak i cały lud.

Podczas homilii, w oparciu o Ewangelię i słowa wypowiedziane w powitaniu przez przedstawicieli parafii, Arcybiskup mówił o tym, że dzisiaj napełnia nas duma i radość. – Dlaczego mamy się cieszyć? Z czego mamy być dumni? – pytał kaznodzieja. – Mamy być dumni z tych osiągnięć, które są widoczne gołym okiem – ten piękny kościół, który powstał w trudnych czasach, ten piękny kościół, który scementował mieszkańców tej miejscowości, jaką jest Wola Komborska, ten kościół, który łączy nas z Chrystusem, który łączy nas we wspólnocie Kościoła. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że czasy w których żyjemy, nie są łatwe. Dzisiaj jest wiele niesprawiedliwości, wojen, krzywd. Ta duma i radość mają pewien odcień takiego niepokoju czy obawy. Metropolita zauważył, że ten niepokój czy obawa towarzyszyły ludziom również w czasach, o których pisze Ewangelia, w czasach odległych od nas o 2000 lat. W tej atmosferze niepokoju i wtedy, i dzisiaj  pojawia się Chrystus Zmartwychwstały, który przynosi pokój i radość. – Obraz takiego Chrystusa został utrwalony i rozpowszechniony już w XX wieku poprzez powołanie i posługę św. siostry Faustyny. Ten obraz namalowany na polecenie Chrystusa zrobił niezwykłą karierę we współczesnym świecie. Jest on znany w różnych zakątkach współczesnego świata – zauważył kaznodzieja. Kończąc homilię, Arcybiskup zachęcił wiernych do częstego korzystania z tego świętego miejsca, w którym szafowane są sakramenty, i do częstego oddawania tu czci Bożemu Miłosierdziu.

Po homilii i wyznaniu wiary w tym szczególnym dniu wierni przez śpiew litanii do Wszystkich Świętych prosili, aby Pan Bóg szczodrze wylał na zebraną wspólnotę swego Ducha, aby przez Niego uświęcił zebranych i tę świątynię, aby zamieszkał w niej i uczynił ją swoim domem. Następnie Arcybiskup odmówił modlitwę poświęcenia, po niej namaścił świętym Krzyżmem ołtarz, a wyznaczeni kapłani namaścili w czterech miejscach ściany kościoła. Po namaszczeniu świątynia została napełniona wonią kadzidła, aby ukazać, że ofiara Chrystusa, która jest obecna na ołtarzu, wznosi się do Boga jako słodka woń. Po okadzeniu ołtarza, kościoła i ludu nakryto poświęcony ołtarz obrusem, ustawiono świece, a także oświetlono ołtarz i kościół. W wyznaczonych miejscach zapalono świece, tzw. zacheuszki.

Na zakończenie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówiono koronkę do Bożego Miłosierdzia i odśpiewano hymn „Ciebie Boga wysławiamy”.


Inicjatorem budowy świątyni w Woli Komborskiej był ks. Mieczysław Drapała. W 1980 r. zawiązał się komitet budowy kościoła, w którego skład weszli ofiarni i zdecydowani ludzie. Najpierw zbudowano prowizoryczną kaplicę na tzw. Działach. Następnie otrzymano działkę, na której stoi obecny kościół. Projekt kościoła opracował architekt z Leska Jan Rządca.

Od 1981 r. zaczęto gromadzić materiały budowlane. W tym także roku rozpoczęto budowę świątyni. Przed zimą wybudowano dolną część kościoła bez stropu. 17 czerwca 1982 r. odbyła się uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego przez bp. Ignacego Tokarczuka. Po wykonaniu stropu nad dolnym kościołem zaczęto w nim odprawiać Msze Święte w każdą niedzielę.

Aktu poświęcenia kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego z obrazem Jezusa Miłosiernego dokonał bp. Ignacy Tokarczuk dnia 4 września 1983 r. Obraz, który znajduje się w głównej nawie, został namalowany przez pochodzącego z Woli Komborskiej krakowskiego artystę malarza Fryderyka Hunię.

Wnętrze kościoła ozdobione jest malowidłami techniką sgrafitto przez artystę Macieja Kałczyńskiego. Droga krzyżowa została wykonana z drzewa w formie płaskorzeźb. Poświęcenia wystroju kościoła dokonał przez swoją posługę bp. Stefan Moskwa 10 kwietnia 1994 r., kiedy proboszczem był ks. Tadeusz Nowak.

pon, 9 Kwi 2018  ·  581,9 KB  ·  114
Wola Komborska, 8 kwietnia 2018 r.
pon, 9 Kwi 2018  ·  1,4 MB  ·  102
Wola Komborska, 8 kwietnia 2018 r.
pon, 9 Kwi 2018  ·  5,2 MB  ·  102
Wola Komborska, 8 kwietnia 2018 r.