“Niebieskie Motyle” to hasło akcji zorganizowanej już po raz trzeci przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu, która wpisuje się w obchody „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu”.

Pomysłodawcą III Regionalnego Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży ze spektrum Autyzmu i zespołem Aspergera, który odbył się 12 kwietnia pod nazwą “Niebieskie Motyle”, była grupa wsparcia dla rodziców, działająca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu, którą założyła i prowadzi pani Joanna Ciąpała psycholog SOSW. Temat  przewodni III edycji konkursu plastycznego brzmiał „PODRÓŻE NASZYCH MARZEŃ”. Przedsięwzięcie adresowane było do dzieci i młodzieży z Autyzmem, Zespołem Aspergera i zaburzeniami ze spektrum autyzmu będącymi uczniami przedszkoli, szkół podstawowych, klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych oraz klas zintegrowanych i zespołów terapeutycznych. Utalentowane dzieci i młodzież zaprezentowały swoje umiejętności  na scenie oraz w konkursie plastycznym. Wszystkie nadesłane prace zostały nagrodzone, a uczestnikom zostały wręczone dyplomy, nagrody oraz wyróżnienia. W trakcie przeglądu można było skorzystać z punktów konsultacyjnych, w których dyżurowali zarówno specjaliści, jak również rodzice z grupy wsparcia dla rodzin dzieci z autyzmem natomiast zabawy i atrakcje dla dzieci prowadzone były przez studentów PWSTE w Jarosławiu. Na zakończenie imprezy dla wszystkich uczestników została przygotowana słodka niespodzianka w postaci tortu.

pt, 13 Kwi 2018  ·  16,2 MB  ·  101
Relacja z III Regionalnego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera "Niebieskie Motyle", Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jarosławiu, 12 kwietnia 2018 r.