W sobotę, 14 kwietnia 2018 r., w Szkole Podstawowej w Komańczy i kościele pw. NMP Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych odbyła się konferencja naukowa pt.: “Dla nas po Bogu największa miłość to Polska”. Stefan kardynał Wyszyński, sługa Boga i Narodu. Konferencja odbywała się pod patronatem Prymasa Polski ks. abp. Wojciecha Polaka i Marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla.

Klasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy był czwartym z kolei miejscem przetrzymywania internowanego 25 września 1953 r. przez władze PRL kardynała Wyszyńskiego. Przebywał w nim od 29 października 1955 r. do 28 października 1956 r. Podczas pobytu w Komańczy Prymas napisał teksty Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego i Wielką Nowennę Tysiąclecia, przygotowujące Polskę do obchodów 1000-lecia chrztu, dokończył „List do kapłanów” oraz zredagował „Zapiski więzienne”. W sumie napisał ok. 3 tys. stron maszynopisu.

Podczas zorganizowanej w Komańczy konferencji naukowej swoje referaty wygłosiło czterech prelegentów. W swoich wystąpieniach ukazali różne aspekty życia i działalności Prymasa Tysiąclecia:

  • prof. dr hab. Paweł Skibiński z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił referat zatytułowany „Kardynał Stefan Wyszyński jako punkt odniesienia dla współczesnego polskiego patriotyzmu”.
  • prof. dr hab. Wojciech Załuska z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie poruszył temat stanowiska kard. Wyszyńskiego wobec ludzi chorych i cierpiących. Tytuł wystąpienia brzmiał: „Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić”.
  • ks. prof. Stanisław Nabywaniec, kierownik Zakładu Historii Nowożytnej i Dziejów Kościoła w Uniwersytecie Rzeszowskim i organizator konferencji wygłosił referat pt.: „Soli Deo – Bóg w nauczaniu i posłudze  Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego Prymasa Polski”.
  • prof. dr hab. Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana, ekspert Kancelarii Prezydenta RP oraz Ministra Finansów, który w swoim wystąpieniu mówił o „Wspólnocie dróg Czcigodnego Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego i Sługi Bożego Roberta Schumana przez oddanie się Maryi i służbę Narodowi”.

Ponadto w ramach konferencji zainaugurowano działalność Stowarzyszenia: Ośrodek myśli Stefana kardynała Wyszyńskiego w Komańczy z siedzibą w Ustrzykach Dolnych. Ośrodek ma pobudzać działania wychowawczo-pedagogiczne, inspirować prace badawcze oraz artystyczne. Inicjatorami tego Ośrodka są Adam Pęzioł oraz ks. Stanisław Nabywaniec.

Zwieńczeniem konferencji był koncert Hanny Banaszak w hołdzie Prymasowi Tysiąclecia, kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, który odbył się w kościele pw. NMP Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych.

.