Eucharystia sprawowana pod przew. ks. prof. dra hab. Tadeusza Guza, Błażowa, 26 kwietnia 2018 r., fot. ks. Piotr Czarniecki

W dniu 26 kwietnia 2018 r. w Błażowej odbyły się uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przygotowane przez Zespół Szkół w Błażowej i Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke w Jarosławiu. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa, do której zaprosił ks. prał. Jacek Rawski, proboszcz parafii. Eucharystii sprawowanej w intencji Ojczyzny przewodniczył ks. prof. dra hab. Tadeusza Guza w Domu Parafialnym przy kościele pw. św. Marcina w Błażowej (obecnie w kościele trwają prace remontowe). Dzień ten podkreślił również rolę Ducha Świętego w kształtowaniu postawy wiary i patriotyzmu.

Podczas homilii ks. prał. Marian Bocho, proboszcz parafii przy Jarosławskiej Kolegiacie, podkreślił wartość zaangażowania nauczycieli i uczniów w procesie dydaktycznym i wychowawczym na wzór Sługi Bożej Anny Jenke, Patrona Szkoły. W tym wszystkim wskazał, że ta postawa winna być kształtowana z pomocą działania Ducha Świętego w myśl słów Anny Jenke: Czy wierzę w Ducha Świętego?… Czy z tej wiary wyprowadzam wnioski na życie?… To ukierunkowanie jest bardzo istotne. Przyczyna anemii, miernoty wielu ludzi leży w tym, że zbyt wiele tam siebie, a zbyt mało Ducha Świętego…

czw, 26 Kwi 2018  ·  551,1 KB  ·  82
Błażowa - Dom Parafialny, 26 kwietnia 2018 r.
czw, 26 Kwi 2018  ·  7,1 MB  ·  101
Błażowa - Dom Parafialny, 26 kwietnia 2018 r.

Spotkanie na Hali Sportowej przy Zespole Szkół, Błażowa, 26 kwietnia 2018 r., fot. ks. Piotr Czarniecki

Następnie na hali sportowej przy Zespole Szkół w Błażowej miała miejsce dalsza część uroczystości. Zgromadzonych gości i uczniów Szkoły przywitała Ewa Kozubek, Dyrektor Zespołu Szkół. Z kolei specjalny gość spotkania ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz wygłosił konferencję dotyczącą tematu: „Wiara w Ducha Świętego jako niebiańska recepta na „anemię” ducha Narodu i Państwa”. Ksiądz Profesor zaprezentował rozwiązanie problemu, który zauważyła w swojej posłudze Anna Jenke, mówiąc, że zamknięcie się na Ducha Świętego prowadzi do anemii narodu i państwa. Czcigodny Prelegent, kończąc wystąpienie, przywołał słowa Jana Pawła II z przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha w 1979 r. i wezwał: Pozostańcie wierni temu dziedzictwu! Uczyńcie je podstawą swojego wychowania! Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy! Przechowajcie to dziedzictwo! Pomnóżcie to dziedzictwo! Przekażcie je następnym pokoleniom!

Ponadto głos podczas spotkania zabrali Stanisław Kruczek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, i s. dr Bernadeta Lipian, znawczyni Sługi Bożej Anny Jenke. Na zakończenie odbył się występ artystyczny zaprezentowany przez uczniów Szkoły.

czw, 26 Kwi 2018  ·  3,3 MB  ·  205
Błażowa - Hala Sportowa przy Zespole Szkół, 26 kwietnia 2018 r.
czw, 26 Kwi 2018  ·  2,5 MB  ·  72
Błażowa - Hala Sportowa przy Zespole Szkół, 26 kwietnia 2018 r.
czw, 26 Kwi 2018  ·  3,0 MB  ·  74
Błażowa - Hala Sportowa przy Zespole Szkół, 26 kwietnia 2018 r.
czw, 26 Kwi 2018  ·  4,8 MB  ·  85
Błażowa - Hala Sportowa przy Zespole Szkół, 26 kwietnia 2018 r.