Msza święta podczas pielgrzymki Akcji Katolickiej do św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, przewodniczy abp Stanisław Gądecki, Bobolówka, 12 maja 2018 r.

W sobotę, 12 maja 2018 r. odbyła się XXIII Diecezjalna Pielgrzymka członków i sympatyków Akcji Katolickiej do św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Uczestnicy tego spotkania zgromadzili się na Bobolówce, aby podziękować Bogu za kolejny rok formacji oraz by modlić się u patrona Polski i Akcji Katolickiej w intencji Ojczyzny.

Tegoroczna pielgrzymka rozpoczęła się Drogą Krzyżową ze św. Andrzejem Bobolą. To nabożeństwo w pięknej scenerii Bobolówki poprowadzili Danuta Figiela i Tadeusz Rogowski, a rozważania do poszczególnych stacji odczytali przedstawiciele Akcji Katolickiej z dekanatu: Brzozów, Dukla, Krosno II, Sieniawa, Łańcut II, Przeworsk I, Leżajsk II, Jarosław II, Dynów, Sanok II, Ustrzyki Dolne, Bircza, Przeworsk II, Przemyśl II i Kańczuga.

Następnie ks. dr hab. Tadeusz Borutka wygłosił referat pt. „Akcja Katolicka – szkoła patriotyzmu wzorowana na świętości Andrzeja Boboli”, wskazując w nim na konkretne formy pozwalające wzmocnić tożsamość narodową i patriotyzm współczesnych Polaków. – Ważną rolę w tym zadaniu ma do odegrania Akcja Katolicka – mówił prelegent.

Centralnym wydarzeniem pielgrzymki była Msza Święta, której przewodniczył abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Wraz z nim koncelebrowali abp Adam Szal, Metropolita Przemyski, bp Stanisław Jamrozek i kapłani. Zebranych pątników powitali w imieniu Akcji Katolickiej Jan Belniak i Marta Lewicka oraz ks. prał. Józef Niżnik, diecezjalny asystent Akcji Katolickiej i kustosz Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. – Jesteśmy na wzgórzu w Strachocinie, które wybrał Pan już w roku 1520, gdy osiedliła się na tym miejscu szlachecka rodzina Bobolów, w której kilkadziesiąt lat później przyszedł na świat Andrzej, święty męczennik i patron Polski. Jesteśmy tutaj tylko dlatego, że upomniał się o to sam Święty i powiedział, że trzeba go czcić w Strachocinie. Więc spełniamy tylko jego prośbę i czcimy go, tak jak umiemy – mówił ks. Józef Niżnik.

W homilii abp Gądecki przypomniał zebranym postać św. Andrzeja Boboli. Przytoczył fragment encykliki Piusa XII Invicti Athletæ Christi: „Wiara katolicka i dzisiaj w wielu stronach wystawiona jest na poważne niebezpieczeństwa, należy ją wszelkimi siłami bronić, wykładać i szerzyć. W tej wielkiej i tak doniosłej pracy powinni Wam być pomocą nie tylko słudzy ołtarza, którzy to z obowiązku usilnie czynić mają, ale i świeccy katolicy, na tyle szlachetni i ofiarni, żeby nie lękali się stanąć do pokojowej walki o Bożą chwałę. Im zuchwalej ludzie nienawidzący Boga i nauki chrześcijańskiej występują przeciw Chrystusowi i założonemu przezeń Kościołowi, tym gorliwiej powinni nie tylko kapłani, ale wszyscy katolicy i żywym słowem, i przez pisma rozrzucane wśród ludu, a najbardziej przez świetlany przykład życia swego im się przeciwstawiać, zachowując zawsze poszanowanie dla osób, ale stając mężnie w obronie prawdy”. Tymi słowami zachęcił wiernych do kontynuowania drogi wskazanej przez św. Andrzeja Bobolę. W swoim słowie Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ukazał także historię i zadania Akcji Katolickiej w Polsce. Mówiąc o tym szczególnym apostolacie świeckich, zachęcał, by każdy członek tej kościelnej organizacji zaczynał od oddania Jezusowi własnego serca. – Chrystus pragnie najpierw królować w naszych sercach, a stamtąd nad całym światem – przypomniał abp Gądecki.

Kaznodzieja wyjaśnił, że do odnowy dojdzie wtedy, gdy każdy z członków Akcji Katolickiej zacznie od samego siebie, zadba o pogłębienie własnego życia duchowego przez lekturę Pisma Świętego, codzienną modlitwę, systematyczną spowiedź, adorację Najświętszego Sakramentu, czynny udział w Eucharystii, lekturę dokumentów Kościoła, udział w dniach skupienia, rekolekcjach i pielgrzymkach. Pod koniec homilii Arcybiskup zachęcił wiernych do podjęcia ewangelizacji polegającej na katechizacji osób dorosłych. – Wydaje się, że nadszedł czas, by zająć się czymś nowym, to znaczy katechezą dorosłych. Nie katechizacją dzieci i młodzieży, to robią katecheci w szkołach, ale zabrać się za katechizację dorosłych, rodziców. Owoce katechizacji dzieci i młodzieży zniszczą w doskonały sposób rodzice „nieskatechizowani” – podkreślił.

Na zakończenie abp Adam Szal pozdrowił wszystkich członków Akcji Katolickiej oraz podziękował im za zaangażowanie i troskę o dobro Kościoła. Podziękował także abp. Stanisławowi Gądeckiemu za jego obecność, wspólną modlitwę i wygłoszoną homilię, podczas której Przewodniczący KEP umocnił w wierze uczestników pielgrzymki i wyznaczył nowe zadania.

sob, 12 Maj 2018  ·  9,8 MB  ·  93
Strachocina, 12 maja 2018 r.
sob, 12 Maj 2018  ·  11,0 MB  ·  113
Strachocina, 12 maja 2018 r.