W 7. Niedzielę Wielkanocną przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W liturgii tego dnia słyszymy następujący fragment Ewangelii Mk 16,15-20:

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Posłuchajmy rozważania, które na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przygotował ks. Robert Blama, wikariusz parafii pw. Chrystusa Króla w Sanoku.

sob, 12 Maj 2018  ·  4,7 MB  ·  129
Komentarz do fragmentu Ewangelii Mk 16,15-20.