Już po raz 31. odbędzie się Franciszkańskie Spotkanie Młodych w Kalwarii Pacławskiej. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 22-28 lipca 2018 roku. Hasłem tegorocznego FSM-u jest TCHNIENIE.

FSM to tygodniowe spotkanie z Bogiem, Kapłanem, rówieśnikiem. Spotkanie to odbywać się będzie w obecności Ducha Świętego i tego, co On nam daje na co dzień. Podczas 31. Franciszkańskiego Spotkania Młodych uczestnicy postarają się odkryć na nowo to Boskie Tchnienie w nich samych w Kościele i otaczającym świecie. Będą poznawać Osobę Ducha Świętego.

Ale jak to zrobić? Jak uchwycić Ducha Świętego i przekazać Jego moc w FSM-ie? Młodzi będą mogli się przekonać przyjeżdżając na Spotkanie. Sam format Spotkania w Kalwarii się nie zmieni. Nadal będą konferencje z zaproszonymi gośćmi i spotkania w grupach jak też wieczorne koncerty. Wciąż będzie też możliwość wejścia do kościoła na nabożeństwo.

Jednak, mimo, że tak samo, to jednak to wszystko zadzieje się w szczególnej modlitwie i obecności Ducha Świętego. Nic więc nie będzie do końca takie samo.

W imieniu organizatorów serdecznie wszystkich młodych na Franciszkańskie Spotkanie Młodych.

Radio FARA sprawuje patronat medialny nad tym wydarzeniem.