Stowarzyszenie Rozwoju i Twórczości Artystycznej “VIVE” w Krzemienicy już po raz drugi organizuje Jarmark św. Jakuba w Krzemienicy. Wydarzenie organizowane jest w celu zintegrowania organizacji, grup i stowarzyszeń, które poprzez swoją działalność szerzą kult św. Jakuba, przyczyniają się do lepszego poznania przez innych sylwetki Świętego Patrona.

Plan spotkania:
15.00 – Msza Święta w zabytkowym kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Krzemienicy.
16.00 – Trochę historii – kilka słów o historii zabytkowego kościoła św. Jakuba w Krzemienicy.
16.30 – Konferencja “Droga św. Jakuba – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” – wygłosi dr Franciszek Mróz (Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).
17.30 – Występ Zespołu Regionalnego “Wesele Krzemienickie”.

W Zespole Szkół w Krzemienicy będzie można obejrzeć wystawę: “Drogi św. Jakuba w Polsce i Europie”.

Radio FARA sprawuje patronat medialny nad tym wydarzeniem.