Karmelitański Ruch Ewangelizacyjno-Modlitewny działający przy parafii oo. Karmelitów w Przemyślu organizuje Weekend Ewangelizacyjny. Odbywać się będzie w dniach 15-16 czerwca 2018 roku pod hasłem Przebaczenie – Boskie lekarstwo. Celem tego spotkania jest doświadczenie przebaczającej miłości Boga i płynącej z niej mocy uzdrowienia, wyjście z zamknięcia, ze zgorzknienia i lęku poprzez przebaczenie sobie i innym w celu przyjęcia Bożego przebaczenia, budowanie  świadomości, że nie ma niewybaczalnego. W programie przewidziana jest Eucharystia, konferencja, adoracja połączona z modlitwą przebaczenia i o przebaczenie, a po niej modlitwa wstawiennicza.

Konferencje głosi Krystyna Sobczyk ze wspólnoty Nowe Jeruzalem przy parafii św. Katarzyny w Krakowie.

Radio FARA sprawuje patronat medialny nad tym wydarzeniem.