Czerwcowy „Wieczór Miłosierdzia”, już tradycyjnie przeżywany w Zboiskach k. Sanoka, zbiegł się ze świętowaniem Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Był więc czasem wpatrywania się w Serce Chrystusowe, z którego nieustannie wypływają zdroje miłosierdzia.

Wieczór rozpoczął się konferencją ks. Piotra Pawlukiewicza zatytułowaną „Nazywać rzeczy po imieniu”. Ukazał w niej jak  każdy człowiek funkcjonuje we wspólnocie innych ludzi i jak reaguje na różne sytuacje. Jednocześnie podzielił się wieloma wnioskami z różnych zaobserwowanych w życiu wydarzeń. Wynika z nich, że każdy z nas ma swoją drogę zmierzania ku Panu Bogu i każdy jest niepowtarzalnym Stworzeniem Bożym. Zauważenie różnic istniejących między ludźmi i zaakceptowanie ich pozwoli lepiej przeżywać każdą chwilę ziemskiego pielgrzymowania. 

pt, 8 Cze 2018  ·  9,7 MB  ·  234
Konferencja wygłoszona w czasie czerwcowego "Wieczoru miłosierdzia" w Zboiskach (8 czerwca 2018 r.)

Po wygłoszonej konferencji sprawowano uroczystą Eucharystię, której przewodniczył ks. Feliks Kwaśny. W czasie Mszy Świętej kazanie wygłosił zaproszony gość – ks. Piotr Pawlukiewicz. Kontynuował w nim swoją refleksję związaną funkcjonowaniem w świecie każdego z nas. Jednym z pytań jakie powinien zadać sobie każdy człowiek jest: „Kim ja właściwie jestem?”. Odpowiedź na to pytanie jest jednocześnie jedną z najtrudniejszych ale niezbędną we właściwym funkcjonowaniu. 

pt, 8 Cze 2018  ·  8,6 MB  ·  262
Kazanie wygłoszone w czasie czerwcowego "Wieczoru miłosierdzia" w Zboiskach (8 czerwca 2018 r.)

Po zakończeniu Mszy Świętej zgromadzeni wierni udali się na zewnątrz świątyni, aby uroczyście i procesyjnie odmawiać wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Kolejny “Wieczór Miłosierdzia” odbędzie się 13 lipca 2018 r.