W Domu Katolickim ROMA w Przemyślu spotkali się seniorzy z Domu Dziennego Pobytu, dzieci ze Świetlicy “Perspektywa” oraz ich rodziny, aby wspólnie z Caritas Archidiecezji Przemyskiej powitać lato i tym samym pokazać, że starość nie jest początkiem końca życia.

Aby jak najlepiej powitać tegoroczne lato seniorzy wraz z dziećmi oraz zespołem 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu przygotowali program artystyczny wypełniony śpiewem i humorem.

Na zakończenie, zgromadzeni w Domu Katolickim ROMA, mieli okazję obejrzeć prezentację ukazującą codzienne życie seniorów i pracowników w Domu Dziennego Pobytu w Przemyślu.