W piątek, 10 sierpnia 2018 r., wspólnota parafii pw. św. Wawrzyńca w Dynowie przeżywała uroczystość odpustową, z racji przypadającego na ten dzień święta św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.

Uroczystość odpustowa rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym, której przewodniczył ks. Rafał Wojdyła, dyrektor Przystani św. Benedykta przy jarosławskim Opactwie. W wygłoszonej homilii zwrócił uwagę na to, że każdy z nas jest powołany do świętości, a żeby podkreślić, pokazał jak wielu świętych znajduje się pośród nas:

– Myślę, że dzisiaj Kościół nie jest w stanie pokazać wszystkich świętych matek i błogosławionych, które już są w wieczności przed Panem Bogiem. Matek, które ofiarowały swoje życie dziecku choremu, które dowiedziały się, że to dziecko chore, ale go nie zabiły, tylko wychowały. Matek, które miały piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte dziecko. Też się bały, też się lękały jak to będzie, ale wychowały je, nie wstydziły się, poświęciły swoje życie. Matek i ojców, którzy czasami odejmując sobie od ust ostatnią kromkę chleba, żeby wychować to dziecko, oddawali wszystko co mieli […] Wiara, bracia i siostry, jest sposobem patrzenia na nasze życie takiem, jakim patrzy Bóg. Wawrzyniec właśnie patrzył na świat oczami Pana Boga.

Uroczystość odpustowa z racji święta św. Wawrzyńca w Dynowie zakończyła się modlitwą litanią oraz procesją eucharystyczną.

pt, 10 Sie 2018  ·  6,7 MB  ·  67
Dynów, 10 sierpnia 2018 r.