STUDIA LICENCJACKIE Z TEOLOGII DLA PREZBITERÓW
ZE SPECJALIZACJĄ Z TEOLOGII PASTORALNEJ

Serdecznie zapraszamy Szanownych Prezbiterów na studia III stopnia – studia licencjacko-doktoranckie (do licencjatu kanonicznego) ze specjalizacją z zakresu teologii pastoralnej (uruchomione w roku akademickim 2017/18 uchwałą Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dania 23 czerwca 2017 r.).

Miejscem spotkań jest Instytut Teologiczny w Przemyśl, ul. Zamkowa 5.

Na program studiów zgodny z programem studiów na Wydziale Teologicznym UPJPII składają się:

 • Wykłady/zajęcia ogólne (metodologia ogólna – jeden semestr w cyklu studiów; metodologia szczegółowa – jeden semestr w cyklu studiów; ars docendi – jeden semestr w cyklu studiów) i specjalistyczne (wykłady monograficzne i fakultatywne) – łącznie ok. 20 wykładów 30 godz. na semestr na cały tok studiów. Jako, że studia będą dotyczyły prezbiterów dojeżdżających z parafii na spotkania, oparte będą również na pracy własnej studiujących w oparciu o lektury proponowane przez prowadzących wykłady.
 • Ćwiczenia.
 • Język nowożytny (dla wszystkich), obowiązuje 1 egzamin w ciągu trzech lat studiów.
 • Seminarium naukowe – 1 wpis na rok.

Cykl studiów rozłożony jest na trzy lata – 6 semestrów. Cztery spotkania na semestr. Pierwsze w pierwszym semestrze – dłuższe, rozpoczyna się w drugi czwartek miesiąca (wieczorem) i trwa do soboty (do kolacji). Pozostałe spotkania trwają od godzin popołudniowych trzeciego piątku miesiąca do sobotniego wieczoru, z wyjątkiem grudniowego, które rozpocznie się w drugi piątek miesiąca. Na zakończenia każdego spotkania w sobotę po obiedzie seminaria i konwersatoria. Poniżej daty spotkań w bieżącym roku akademickim:

20182019
1. 13-15 września5. 14-16 lutego
2. 19-20 października6. 15-16 marca
3. 16-17 listopada7. 17-18 maja
4. 14-15 grudnia8. 14-15 czerwca

Tematy wykładów 2018/19, semestr 1:

 1. Ks. prof. dr hab. Bełch Kazimierz: Duszpasterstwo ludzi w drodze
 2. Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz: Słowo Boże w Biblii: formy przepowiadania i tematy wiodące
 3. Ks. dr Marek Machała: Aktualne wyzwania pastoralne w świetle najnowszych dokumentów Kościoła

Tematy wykładów 2018/19 semestr 2:

 1. Ks. dr hab. Stanisław Haręzga: Odnowa biblijna parafii
 2. Ks. dr Waldemar Janiga: Katecheza dzisiaj. Problemy teologiczne, kulturowe i prawne
 3. Ks. dr Tomasz Picur: Postulaty współczesnego feminizmu a miejsce kobiety w Kościele

W tok studiów będą wplecione moduły stałej formacji kapłańskiej moderowane przez Metropolitę Przemyskiego i Jego Delegata do Permanentnej Formacji Kapłanów oraz wskazane przez niego osoby. Wszystkie spotkania będą dokumentowane przez PCEN, jako moduły doskonalenia zawodowego. Studia kończą się zdaniem egzaminu licencjackiego przed komisją WT UPJPII.

Opłaty: 500 zł na semestr (całkowity koszt utrzymania na czas pobytu – same studia są bezpłatne).

Kandydaci: O przyjęcie na studia III stopnia (do licencjatu kanonicznego) może się ubiegać kandydat, który:

  • uzyskał dyplom magistra teologii (katolickiej)
  • w terminie do 17 września 2018 dokona obowiązkowej rejestracji elektronicznej na irk.upjp2.edu.pl (bardzo ważne!!!, po tym terminie już się nie można zarejestrować, szczegóły rejestracji krok po kroku dostępne są TUTAJ)
  • złoży wymagane dokumenty w sekretariacie studiów (budynek dydaktyczny Instytutu Teologicznego w Przemyślu, ul. Zamkowa 5) na ręce odpowiedzialnych za organizację studiów: ks. dr hab. Wacława Siwaka, tel.: 604184753; lub ks. dr Norberta Podhoreckiego, tel.: 696081025 (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, dokumenty będzie można złożyć przy okazji pierwszego wrześniowego spotkania):
   • kartę ewidencyjną kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację łącznie ze zdjęciem wg wymagań);
   • odpis dyplomu magistra teologii;
   • pisemną zgodę biskupa Ordynariusza (aplikata na studia);
   • kserokopię dowodu osobistego;
   • 2 zdjęcia (aktualne wymogi dotyczące zdjęć są takie same jak do dowodów osobistych i dokumentów paszportowych: fotografia kolorowa (35×45 mm), wykonana na jednolitym, jasnym tle, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazująca wyraźnie oczy i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy).

Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Komisja Rekrutacyjna w Przemyślu, a wyniki rekrutacji zatwierdza ostatecznie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna UPJPII.

Ks. Wacław Siwak
kierownik studiów