Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera są “mostem”, który łączy nas z misjami. Poprzez swoją codzienną posługę starają się zapewnić zaplecze misyjne wszystkim pracującym na misjach oraz wspierać osoby żyjące na terenie krajów misyjnych. O tej właśnie posłudze mówiła w czasie Rozmowy dnia siostra Agata Wójcik, przełożona zgromadzenia ss. Klawerianek w Krośnie.

Szczególnym czasem w ciągu roku, kiedy więcej mówimy o misjach jest Światowy Tydzień Misyjny. W tym roku rozpocznie się on w niedzielę, 21 października. Tradycyjnie już, na każdy Tydzień Misyjny swoje orędzie kieruje Ojciec Święty. W tym roku papież Franciszek zaprosił, aby do troski o misje zachęcać osoby młode. W tym nurcie właśnie Siostry Klawerianki odwiedzają szkoły i pokazują dzieciom i młodzieży jak wygląda życie na misjach i jak możemy wspierać misje. Wyjątkową inicjatywą są także wyjazdy młodych wolontariuszy do krajów misyjnych. Dają im one wiele wrażeń i głębokich przemyśleń, będących jednocześnie zaproszeniem aby myśleć o misjach przez całe życie.

Misjom może pomagać każdy i nie wymaga to od nas szczególnie wielkiego zaangażowania i nakładów finansowych. Przykładem takiej akcji jest m. in. zbiórka makulatury, w którą może włączyć się każdy. Szczególną formą pomocy misjom są różne grupy modlitewne wspierające swoimi modlitwami konkretnych misjonarzy, bądź wspólnoty misyjne. Poprzez uczestnictwo w takich inicjatywach swoim sercem zawsze będziemy blisko tych, którym tak bardzo potrzebna jest nasza pomoc.

pt, 19 Paź 2018  ·  11,9 MB  ·  53
O zbliżającym się Tygodniu Misyjnym i ciągłej trosce o misje