Żyjemy w czasach, w których nawet wielu pobożnych katolików nie zaprząta sobie głowy myślami o śmierci, sądzie szczegółowym, Niebie, Czyśćcu, Piekle czy sądzie ostatecznym. Tymczasem prawda o rzeczach ostatecznych jest potrzebna dla naszego zbawienia. Warto sobie uświadomić, że nasze wybory, decyzje, czyny, słowa, dążą ku dobru albo ku złu i mają wpływ na naszą wieczność. Dlatego trzeba nam ciągle przypominać prawdę o rzeczach ostatecznych, aby ratować siebie oraz bliźnich.

Okazją do przypomnienia wyżej wymienionych prawd była kolejna audycja ks. Pawła Serwańskiego „Z wiarą na TY”. Gospodarz programu w kolejny poniedziałkowy wieczór przypomniał co stanowi nasza wiara na temat śmierci, sądu, Nieba, Czyśćca i Piekła.

pon, 12 Lis 2018  ·  14,6 MB  ·  72
Rzeczy ostateczne - audycja ks. Pawła Serwańskiego