W I Niedzielę Adwentu, 2 grudnia 2018 r., po raz kolejny wierni z parafii pw. św. Mikołaja w Kraczkowej wraz z pielgrzymami zebrali się na modlitwie ku czci św. Jana Pawła II. Grudniowej modlitwie przewodniczył ks. Piotr Piechuta, wikariusz parafii farnej w Przeworsku, a niegdyś wikariusz w Kraczkowej.

W wygłoszonej homilii ks. Piotr podjął temat braterskiego upomnienia, szczególnie w procesie wychowania: – Takim szczególnym środowiskiem do podjęcia trudu upomnienia braterskiego jest rodzina, która św. Jan Chryzostom nazywa Domowym Kościołem. Tutaj również jedyną pobudką do upominania może być tylko i wyłącznie miłość. Rodzice powinni to czynić według słów pisma, które pozostają niezmienne wobec losów historii. Pan mówi: “Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę”, a autor listu do Hebrajczyków św. Paweł napisał, że w jego czasach nie ma syna, który nie byłby karcony przez ojca – mówił kaznodzieja.

Na zakończenie Eucharystii tradycyjnie miało miejsce odczytanie próśb i podziękowań, odmówiono litanię do św. Jana Pawła II oraz ucałowano relikwie papieża Polaka. Wprowadzeniem do tej części modlitwy było świadectwo p. Danuty, która podzieliła się doświadczeniem uzdrowienia swojego męża.

pon, 3 Gru 2018  ·  3,2 MB  ·  57
Kraczkowa, 2 grudnia 2018 r.