W Jarosławskim Opactwie o godz. 9.10 rozpoczęło się spotkanie związane z obchodem Jubileuszu 25-lecia Radia Fara.

 

 9.30 – Sympozjum naukowe /andron Jarosławskiego Opactwa/

  • ks. prał. Marian Rajchel – „Tak było na początku – historia powstania radia.”
  • dr hab. Krzysztof Gajdka – „Rola radia diecezjalnego we współczesnej Polsce.”
  • dr hab. Jarosław Woźniak – „Perspektywy rozwoju radia diecezjalnego w służbie przekazu wiary”
  • dr Dorota Narewska – „Dziennikarstwo jak kapłaństwo – dziennikarz zawód czy powołanie?”
  • dr Piotr Studnicki – „Kościół i media – kilka uwag o niełatwej relacji.”

12.00 – MSZA ŚWIĘTA /kościół św. Mikołaja/

Eucharystia pod przewodnictwem Abpa Adama Szala Metropolity Przemyskiego ze słowem Abpa Józefa Michalika z oprawą muzyczną chóru Deo Cantamus z Tuczemp

13.00 – Gala jubileuszowa /andron Jarosławskiego Opactwa/

  • Przemówienia
  • Otwarcie wystawy jubileuszowej
  • Ogłoszenie wyników Konkursu dziennikarskiego
  • Prezentacja książki jubileuszowej

14.00 – obiad /andron Jarosławskiego Opactwa/