7 marca 2019 r. o godz. 17:00 w sali multimedialnej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z dr Łukaszem Mrozem. Autor gościł już w Bibliotece; tym razem promował własną monografię pt. “DROGA ŚW. JAKUBA W POLSCE”.

Niezwykle ciekawe spotkanie, poparte prezentacją multimedialną przybliżyło nie tylko historię Drogi Św. Jakuba, ale też samo życie i postać Świętego.

Ten niezwykle ciekawy szlak pielgrzymkowy i kulturowy doczekał się wielu opracowań jednym z nich jest publikacja dr Łukasza Mroza “DROGA ŚW. JAKUBA W POLSCE”, która jest dostępna w zbiorach jarosławskiej biblioteki.

Łukasz Mróz, Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, specjalność geografia religii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku. Wykładowca i nauczyciel akademicki. Specjalista z zakresu szlaków kulturowych, turystyki religijnej i geografii pielgrzymek. Jego dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt publikacji naukowych, redakcję licznych monografii naukowych i wydanie przewodnika. Prezes Bractwa św. Jakuba w Przeworsku, inicjator wytyczenia i oznakowania Podkarpackiej i Lwowskiej Drogi św. Jakuba Via Regia. Od 2012 r. organizator Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba na Podkarpaciu. Organizator Turystyki, przewodnik turystyczny, górski, beskidzki i pilot wycieczek. Organizator imprez kulturalnych i sportowych, w tym projektów biegowo-historycznych. Harcmistrz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, wychowawca młodzieży. Odznaczony medalem – „Nagroda Miasta Przeworska Ratusz 2013” w kategorii za zasługi dla Miasta Przeworska. Szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci.

wt, 12 Mar 2019  ·  1,9 MB  ·  24
Biblioteka Miejska w Jarosławiu, 7 marca 2019 r.
wt, 12 Mar 2019  ·  11,6 MB  ·  19
Biblioteka Miejska w Jarosławiu, 7 marca 2019 r.