Ks. Paweł Serwański w czasie kolejnej audycji “Z wiarą na TY” podjął zagadnienie realnej obecności Chrystusa w Eucharystii. Temat ten ma pomóc przeżywać we właściwy sposób Mszę Świętą, a jego wyjaśnianie poparte zostało przez księdza Pawła świadectwami płynącymi z objawień.

Świadomość realnej obecności Chrystusa w czasie Eucharystii pomaga nam przeżywać ten sakrament z pełną czcią i powagą. Wiele kryzysów w Kościele wiązało się z zaniedbaniami w przeżywaniu Mszy Świętej. Dlatego też, trzeba nieustannie pielęgnować w sobie część do Najświętszego Sakramentu. Czynić to możemy chociażby poprzez udział w adoracjach.

Gospodarz programu wskazał również kilka praktycznych wskazówek, które mogą pomóc we właściwym uczestnictwie we Mszy Świętej. Dotyczyły one także osób starszych i chorych, które nie mogą uczestniczyć w Eucharystii przychodząc do świątyni.

pon, 11 Mar 2019  ·  31,5 MB  ·  138
Program ks. Pawła Serwańskiego