Rozmowa dnia – Abp Adam Szal

W Środę Popielcową, abp Adam Szal był gościem Rozmowy dnia w Radiu FARA. Nawiązując do Ewangelii na 1. niedzielę Wielkiego Postu ukazał pustynię jako miejsce ciszy, odosobnienia, ale też...

Rozmowa dnia: Przygotowania do SMAP-u

W Archidiecezji Przemyskiej od wielu lat odbywają się coroczne spotkania młodzieży, które gromadzą ludzi młodych zaangażowanych w różnych ruchach formacyjnych oraz takich, którzy poszukują Jezusa i chcą doświadczyć piękna...

Rozmowa dnia – s. Antonina Kasjaniuk

W „Rozmowie dnia” 29 stycznia 2018 r. rozmawialiśmy z s. dr Antoniną Kasjaniuk, przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Mówiła ona o powołaniu i posłudze sióstr opatrznościanek, a także o postaci...

Rozmowa dnia – ks. Dymitr Leszko

W czasie “Rozmowy dnia” ks. Dymitr Leszko, wikariusz parafii archikatedralnej obrządku greckokatolickiego p.w. św. Jana Chrzciciela w Przemyślu ukazał znaczenie liturgii Kościoła Greckokatolickiego, w tym szczególnie zwrócił uwagę na przypadający...

Rozmowa dnia – ks. Stanisław Haręzga

Podczas “Rozmowy dnia” ks. dr. hab. Stanisław Haręzga, moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej przedstawił inicjatywę rekolekcji formacyjnych „Osoba i dary Ducha Świętego” dla animatorów i liderów...

Rozmowa dnia – o. Wojciech Kiełtyka

Gościem „Rozmowy dnia” 15 stycznia 2018 r. był o. Wojciech Kiełtyka OFMConv prowadzący w Przemyślu kurs Alpha oraz Akademię Wiary. Rozmowa dotyczyła tych działań duszpasterskich, a także planowanych wieczorów...

Rozmowa dnia – ks. Mariusz Ryba

Czy wizyta duszpasterska może być także ewangelizacją? Na to pytanie odpowiedział podczas porannej rozmowy dnia w Radiu FARA ks. Mariusz Ryba – proboszcz par. pw. św. Piotra i Pawła...

Rozmowa dnia: ks. prał. Stanisław Czenczek

Dokładnie 36 lat temu, w Polsce wprowadzono stan wojenny. Na ulice wyjechały czołgi, rozpoczęły się internowania działaczy Solidarności. 13 grudnia 1981 roku wielu Polaków zostało pozbawionych wolności. O tym, jak...

Rozmowa dnia: ks. dr Jan Szeląg

W poniedziałek, 11 grudnia 2017 r., podczas „Rozmowy dnia” mogliśmy usłyszeć o działaniach podejmowanych w nowym roku duszpasterskim 2017/2018. Gościem audycji był ks. dr Jan Szeląg, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii...

Rozmowa dnia – Druh Leszek Włodek

W przeddzień 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 10 listopada 2017 r., gościem Rozmowy dnia był druh Leszek Włodek. W rozmowie z s. Klarą M. Machulską SFMI podzielił się...
ARCHIDIECEZJA PRZEMYSKA W INTERNECIE
Archidiecezja Przemyska
Wydział Nauki Katolickiej
Radio FARA
Duszpasterstwo Młodzieży
Wyższe Seminarium Duchowne
Liturgiczna Służba Ołtarza
Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
Caritas
Akcja Katolicka
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Ruch Światło-Życie
Ruch Apostolstwa Młodzieży
Odnowa w Duchu Świętym
Szkoła Nowej Ewangelizacji
Bractwo Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego
Wspólnota Miłości Miłosiernej
Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej
Muzeum Archidiecezjalne