Ustawa o systemie oświaty
Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego w sprawie regulacji dotyczących ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących nauczania religii/etyki
Informacja MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki etyki w szkołach publicznych 2012 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 roku
Porozumienie pomiędzy KEP oraz MEN z 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii
Zasady organizowania nauki religii w przedszkolach publicznych - 25.08.2014 r.