Dyrektorium katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce
Sobór Watykański II - Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim
Jan Paweł II - Catechesi Tradendae
Podstawa programowa katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce
Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w szkołach
Stanowisko Rady Kapłańskiej w sprawie ujednolicenia wymagań duszpasterskich w Archidiecezji Przemyskiej
Synod Archidiecezji Przemyskiej - Katecheza dzieci i młodzieży
Synod Archidiecezji Przemyskiej - Katecheza dorosłych
Z nauczania Jana Pawła II na temat katechizacji w polskiej szkole
Oświadczenie Przewodniczącego KEP w sprawie niepokojących deklaracji MEN - 31 lipca 2014 r.
Bezpłatny podręcznik dla uczniów klas pierwszych - informacja Komisji Wychowania Katolickiego
Informacja ze spotkania przedstawicieli Komisji Wychowania z władzami MEN, Warszawa, 6 czerwca 2013 r.
Stanowisko Komisji Wychowania wobec łączenia zajęć z nauczania religii - Warszawa, 9 kwietnia 2013 r.
Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP - Wrocław 30 maja 2012 r.
Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP po spotkaniu z przedstawicielami MEN w dniu 6 listopada 2012 r.
Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP - Warszawa 22 października 2012 r.
Komunikat dotyczący Pierwszej Komunii św. oraz Programu Nauczania Religii - 14 marca 2012 r.
Stanowisko KEP w sprawie obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej - 18.06.2010 r.
Informacja Komisji w sprawie wymagań edukacyjnych i oceniania w szkolnym nauczaniu religii - 21.12.2007 r.