Uprawnienia do wykonywania fotografii
w kościołach i punktach sakralnych
należących do Archidiecezji Przemyskiej 

W sprawie uzyskania uprawnień do wykonywania fotografii i filmowania uroczystości kościelnych w kościołach i punktach sakralnych na terenie Archidiecezji Przemyskiej należy kontaktować się z Ośrodkiem Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu (ul. Benedyktyńska 5), który organizuje odpowiednie spotkania.

Terminy pojawiają się sukcesywnie na www.opactwo.pl.

KONTAKT:

Marcin Chudzik
fotosacrum@gmail.com
tel. 505 902 862