KAPŁANIŚWIECCY
PROTONOTARIUSZ APOSTOLSKI
PRAŁACI JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI
KAPELANI JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI
ORDER ŚWIĘTEGO SYLWESTRA PAPIEŻA
ODZNACZENIE PRO ECCLESIA ET PONTIFICE
ODZNACZENIE BENEMERENTI
MEDAL PRO ECCLESIA PREMISLIENSI