Archidiecezjalna Hurtownia Katolicka FARA

ul. T. Portiusa 5, 38-400 KROSNO
tel./fax. 13 436 88 80
Dyrektor: ks. Paweł Kowal

Archidiecezjalny Instytut Muzyki Sakralnej

ul. Zamkowa 3, 37-700 PRZEMYŚL
tel./fax. 16 678 29 82
Dyrektor: ks. prał. dr Mieczysław Gniady
Opiekun duchowy: ks. prał. prof. dr hab. Marian Wolicki

Przy Instytucie działa Archidiecezjalny Chór “Magnificat”
chor.przemyska.pl, e-mail: chor@przemyska.pl

Archiwum Archidecezjalne w Przemyślu

Plac Katedralny 4 a, 37-700 PRZEMYŚL
tel. 16 678 66 94 w. 38
e-mail: archiwum@przemyska.pl

Czynne codziennie od 9.00 do 13.00
Dyrektor: ks. prał. dr Henryk Borcz
Archiwiści:
ks. dr Marcin Kapłon
s. Justyna Kwiecień RM

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

caritas.pl/przemysl
ul. Kapitulna 1, 37-700 PRZEMYŚL, tel. 16 676 90 60, fax 16 676 90 61
Dyrektor: ks. Artur Janiec, tel. 16 676 90 62
Wicedyrektor: ks. Janusz Zajdel
Współpracownik: ks. Marek Boratyn

Dom Księży Emerytów EMAUS

ul. św. J. S. Pelczara 13, 38-420 KORCZYNA
tel. 13 437 73 00, fax. 013 437 73 07

Dyrektor: ks. prał. Jan Klich

Katolicka Księgarnia ROMA

ul. Grodzka 11, 37-700 PRZEMYŚL
tel. 16 678 73 61
Kierownik: Wanda Moskwa
Księgowa: Ewelina Grodecka
Pracownik: Irena Głuszko

Katolickie Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Krośnie

katolickiecentrumkrosno.pl, e-mail: bozena.rospond@gmail.com
ul. Ks. Decowskiego 41, 38-401 KROSNO, tel./fax 13 431 19 85
Dyrektor: p. Bożena Rospond, tel. kom. 509 675 153

Muzeum Archidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pelczara

Plac Katedralny 2 i 3, 37-700 PRZEMYŚL
tel. 16 678 27 92
muzeum.przemyska.pl; e-mail: muzeum@przemyska.pl
Dyrektor: ks. Marek Wojnarowski

Redakcja Przemyskiej NIEDZIELI

ul. Grodzka 11, 37-700 PRZEMYŚL
tel./fax. 16 676 06 00
czynna od 9.00 do 13.00
e-mail: niedziela-przemysl@sponsor.com.pl
Redaktor naczelny: ks. prał. Zbigniew Suchy

Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej – Radio FARA

ul. Grodzka 11, 37-700 PRZEMYŚL
e-mail: biuro@radiofara.pl
radiofara.pl
Dyrektor: ks. Andrzej Bienia

Studio Przemyśl im. Bł. Ks. Jana Wojciecha Balickiego

ul. Grodzka 11, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 67 67 000 – studio (antena)
tel.: 16 67 67 001 – biuro (9.00-12.00; 14.00-17.00)
fax: 16 678 28 13
e-mail: biuro@radiofara.pl

Redakcja:

 • ks. Piotr Czarniecki, p.czarniecki@radiofara.pl
 • s. Paulina M. Januchta SFMI, s.paulina@radiofara.pl
 • s. Klara M. Machulska SFMI, s.klara@radiofara.pl
 • s. Paula M. Bronisz SFMI
 • Stanisław Gęsiorski, s.gesiorski@radiofara.pl

Studio Jarosław – Ave Maria

ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 65 15
e-mail: ave@jaroslaw.pl

Redakcja:

 • ks. Michał Kozak, m.kozak@radiofara.pl
 • ks. Robert Ryba, r.ryba@radiofara.pl
 • Aneta Katan, a.katan@radiofara.pl
 • Magdalena Kapuścińska, m.kapuścińska@radiofara.pl

Studio Krosno im. Św. Jana z Dukli

ul. Portiusa 5, 38-400 Krosno
tel.: 13 436 83 83
e-mail: krosno@radiofara.pl

Redakcja:

 • ks. Paweł Kowal, p.kowal@radiofara.pl
 • Magdalena Kandefer, m.kandefer@radiofara.pl
Sąd Metropolitalny

Plac Katedralny 4a
PL 37-700 PRZEMYŚL
tel. 16 676 88 12
e-mail: jbar@przemysl.opoka.org.pl

PRZYJMOWANIE STRON
od poniedziałku do piątku z wyjątkiem uroczystości kościelnych:
– w godzinach od 9.00 do 13.00 (wtorek, czwartek, piątek)
– w godzinach od 9.00 do 16.00 (poniedziałek, środa)

WIKARIUSZ SĄDOWY (Oficjał):

 • ks. prał. dr Józef Bar, tel. dom. 16 678 33 03

WICEOFICJAŁ:

 • ks. prał. mgr lic. Stanisław Czenczek, tel. dom. 16 675 02 58

NOTARIUSZE:

 • s. mgr lic. Sylwia Elżbieta Bojda
 • s. mgr Krystyna Kasperczyk

OBROŃCY WĘZŁA:

 • ks. dr Piotr Baraniewicz
 • ks. mgr lic. Piotr Dziuk
 • ks. mgr lic. Stanisław Świder
 • s. mgr lic. Amadeus Czesława Pacławska

PROMOTOR SPRAWIEDLIWOŚCI:

 • ks. prał. dr Zbigniew Głowacki

ADWOKACI:

 • ks. prał. dr Roman Wawro, tel. dom. 16 678 71 73

SĘDZIOWIE:

 • ks. mgr lic. Marek Cisek
 • ks. mgr lic. Michał Czelny
 • ks. mgr lic. Tadeusz Dec
 • ks. dr Grzegorz Delmanowicz
 • ks. dr Mieczysław Federkiewicz
 • ks. dr Jan Gołąb
 • ks. dr Marian Hofman
 • ks. mgr lic. Adam Hus
 • ks. prał. dr Tadeusz Kocór
 • ks. dr hab. Artur Mezglewski
 • ks. dr Janusz Paszek
 • ks. mgr lic. Krzysztof Pawliszko
 • ks. mgr lic. Stanisław Pieńczak
 • ks. prał. mgr lic. Bartosz Rajnowski
 • ks. dr hab. Piotr Stanisz
 • ks. dr Adam Sycz
 • ks. prał. mgr lic. Bronisław Żołnierczyk
Studium Życia Rodzinnego Archidiecezji Przemyskiej

ul. ks. P. Skargi 6, 37-700 PRZEMYŚL
tel. 16 677 90 00
Dyrektor: ks. prał. dr Roman Wawro, tel. dom 16 678 71 73
Wicedyrektor: ks. dr Marek Machała, tel. kom. 602 385 838
Sekretarz: p. mgr Anna Maciołek

Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej

Plac Katedralny 4 a, 37-700 PRZEMYŚL
tel. 16 678 66 94
Dyrektor: ks. prał. Bartosz Rajnowski

Wyższe Seminarium Duchowne

ul. Zamkowa 5, 37-700 PRZEMYŚL
tel.: 16 678 80 26, 16 676 05 31 (centrala)
fax. 16 678 27 67
e-mail: wsd@przemyska.pl
www.wsd.przemyska.pl